Một ngày sẽ có 24 giờ đồng hồ , tuy nhiên chúng ta thấy thường các loại đồng hồ kim hay đồng hồ cơ lại chỉ có biểu tượng đến 12 giờ thôi chứ lấy đâu ra được 24 giờ như mọi người nghĩ . Để phân biệt thời gian giữa buổi sáng và buổi chiều tối thì thường chúng ta sẽ có 2 cách đó là :

  • Cách 1 : Thêm ký hiệu a.m và p.m vào sau giờ nếu chúng ta để thời gian là mức 12 giờ để giúp chúng ta phân biệt được thời gian buổi sáng hay buổi chiều . Đối với buổi sáng thì họ sẽ thêm vào sau thời gian là a.m còn thời gian buổi chiều thì người ta sẽ thêm chữ p.m vào sau thời gian .
  • Cách 2 : Với cách này thì người ta tiếp tục đọc từ 12 rồi đến 13h cho đến 24h là đêm . Vì thế buổi sáng thường là đến 12h là trưa và qua 12h là bắt đầu vào buổi chiều là 13h rồi đến đêm 24h chính là 0h đêm .

Vậy am là gì ?

a.m là từ viết tắt của tiếng latin đó là ante meridiem và được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là thời gian buổi trưa . Nó thường đi sau thời gian để chỉ thời gian gian đó thuộc vào thời gian nào trong ngày .

pm là gì ?

p.m cũng là từ viết tắt của tiếng latin có nghĩa là post meridiem nó được dịch ra là chỉ thời gian sau buổi trưa đó là từ 12h trở đi đến đêm . Nó thường đứng ở sau thời gian để giúp người đọc xác định được thời gian đó là đang ở buổi nào trong ngày .

Cách sử dụng am và pm trong thời gian :

Cách sử dụng am và pm

  • Nếu khoảng thời gian trước buổi trưa đó là từ 0h đêm đến 12h trưa thì chúng ta sẽ phải thêm chữ a.m ở sau con số thời gian đó . Việc thêm am vào sau thời gian sẽ giúp người đọc có thể biết được thời gian đó là khoảng thời gian nào một cách dễ dàng .
  • Còn nếu khoảng thời gian mà từ 12h trưa trở đi đến 24h đêm thì chúng ta chỉ cần thêm p.m vào sau con số thời gian thôi . Việc thêm này sẽ giúp cho người đọc sẽ biết được thời gian đó là đang trong thời gian buổi chiều tối hay là buổi sáng .

Các bạn nên nhớ rằng thời gian 12h00 là thời gian nửa đêm và thời gian chúng ta xác định là buổi sáng thì sẽ là tính từ phút thứ 1 đó là 12h01 phút nhé . Còn đối với thời gian kết thúc 1 ngày đó sẽ là 23h59 phút

am là gì và pm là gì

Hệ quy đổi giữa thời gian 12h và thời gian 24h như sau :

Định dạng thời gian
12 giờ 24 giờ
12:00 (Nửa đêm) Tức 12h khuya của chúng ta 0:00(Thời gian bắt đầu ngày)
or
24:00 (Thời gian kết thúc ngày)
12:01 AM 0:01
1:00 AM 1:00
2:00 AM 2:00
3:00 AM 3:00
4:00 AM 4:00
5:00 AM 5:00
6:00 AM 6:00
7:00 AM 7:00
8:00 AM 8:00
9:00 AM 9:00
10:00 AM 10:00
11:00 AM 11:00
12:00 PM (Buổi chiều) Hay còn gọi là 12 giờ trưa 12:00
12:01 PM 12:01
1:00 PM 13:00
2:00 PM 14:00
3:00 PM 15:00
4:00 PM 16:00
5:00 PM 17:00
6:00 PM 18:00
7:00 PM 19:00
8:00 PM 20:00
9:00 PM 21:00
10:00 PM 22:00
11:00 PM 23:00

Đối với hệ quy đổi này hi vọng mọi người có thể biết cách xác định được thời gian theo hệ thời gian là 12 tiếng bằng việc thêm a.m và p.m vào sau thời gian nhé .

Kết luận  :

am là gì cho thời gian trước buổi trưa có nghĩa là trước 12h trưa và pm là ký hiệu cho thời gian buổi chiều đến tối . Chính vì thế nó được ký hiệu đằng sau để xác định đó là thời gian sau buổi sáng nhé . Chúc các bạn thành công !

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.