[HICC.VN]

Phân biệt to ask after sb; to ask sb around; to ask for sth

To ask /ɑːsk/1. To ask after sb

To ask for news about sb and how they are.

chúng ta đang xem: Ask after là gì

(Hỏi thăm tin tức, tình hình của ai đó.)

Did she ask after me in her letter?

(Trong thư con bé có hỏi thăm tới tôi không?)

SYN: To enquire after sb.2. To ask sb along

To ask sb if they would like to go with you to an event or activity.

Hỏi xem người nào đó có suy nghĩ đi cùng chúng ta tới dự một sự kiện nhiều lần làm việc nào đó nhiều lần không?

Jane and Ed are going out tonight, and they’ve asked me along.

Cô Jane và anh Ed sắp sửa chữa ra ngoài tối nay và họ vừa hỏi tôi có suy nghĩ đi cùng với họ nhiều lần không.

SYN: To invite sb along.3. To ask around:

To ask a number of different people in order to find out sth.

Hỏi một vài người giúp tìm kiếm điều gì đó.

I don’t know if there’s any work, but I’ll ask around for you.

Tôi không biết có việc gì cho anh nhiều lần không, nhưng tôi sẽ hỏi vài người xem sao.

4.To ask sb back (to sth)

To invite sb to come back to your house with you for a drink, etc. when you are both out together.

Mời ai đó về nhà chúng ta uống chút gì đó lúc cả hai đi chung với nhau.

I asked him back for a coffee.

SYN: To have sb back; to invite sb back (to sth).5.To ask for sb

To say that you want to see or speak to sb.

người sử dụng giúp nói rằng chúng ta suy nghĩ gặp nhiều lần nói chuyện với ai đó.

There is somebody at the door asking for Thanh.

Có ai đứng ngoài cửa suy nghĩ nói chuyện với Thành đó.

6. To ask (sb) for sth

a.To say that you want sb to give you sth.

Xem thêm: Thuốc Sibelium Là Thuốc Gì ? lợi ích, Cách Sử Dụng Thuốc Hiệu Quả

người sử dụng lúc chúng ta suy nghĩ ai đưa cho chúng ta vật gì đó.

Huy asked for a guitar for his birthday.

Vào ngày sinh nhật của mình, Huy suy nghĩ có một cây đàn ghita.

SYN: To request sth.b. (Informal) To behave in a way that it will almost certainly cause trouble.

Cư xử theo cách chắc chắn sẽ xảy ra phiền toái nhiều lần tự chuốc lấy phiền toái.

Not wearing a seat belt is just asking for trouble.

Không thắt đai an toàn là tự chuốc phiền toái mà thôi.

c. To say that you want to speak to sb or be directed to a place.

When you arrive, go to the reception and ask for Minh.

lúc nào tới thì đi thẳng đến quầy tiếp tân và hỏi anh Minh nhé.

7. To ask sb in/up

To invite sb to come into the room or the building that you are in, especially your home.

Mời ai đó vào phòng nhiều lần vào tòa nhà mà chúng ta đang ở đó, nổi trội là tận vị trí chúng ta.

Aren’t you going to ask me in? It’s cold out here.

Anh không tính mời tôi vào trong nhà nhiều lần sao? Ở ngoài này lạnh quá.

SYN: To invite sb in/up.8. To ask sb out

To invite sb to go out with you especially when would like a romantic relationship with them.

Xem thêm: Bán Liền Kề Thanh Hà – Bán Liền Kề Giá Rẻ Thanh Hà Mường Thanh

Mời ai đó thoát ra ngoài cùng với chúng ta, nổi trội lúc chúng ta suy nghĩ có mối quan hệ tình cảm với họ.

thường xuyên mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.