Phương Án Là Gì – Phân Tích Phương Án

[HICC.VN] Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt chúng ta đang xem: Phương án là gì phương án – Bản trình bày dự kiến việc phải làm. một trong nhiều phương án (về quy hoạch, kiến trúc, công […]

Giá Trị Cốt Lõi Tiếng Anh Là Gì, Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Gía Trị Cốt Lõi

[HICC.VN] suy nghĩ tồn tại và phát triển mỗi tổ chức đều phải xây dựng cho mình mục tiêu mà mình suy nghĩ vươn tới cũng như con đường riêng giúp đi đến mục tiêu đó ra sao, và từ đó sinh ra nên hệ thống chiến lược của tổ chức. những bạn đang xem: […]

Amateur Là Gì – Amateur Trong Tiếng Tiếng Việt

[HICC.VN] chúng ta đang xem: Amateur là gì /ˈæmətʃɚ/, /ˈæməˌtjʊə/, /ˈæmətʃə/, /ˈamətjʊə/, /ˈamətə/, /ˈæ.mə.tʊəɹ/, /ˌæməˈtɜː/, /ˈæmətə/ tính từ, danh từ ngữ pháp chưa hoàn thiện · người chơi nghiệp dư · người ham chuộng · tay ngang · Tài tử · người nghiệp dư At Manchester Grammar School, he developed an At Manchester Grammar School, […]
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.