Category Archives: SSL

Hiện nay trong Website không thể thiếu SSL ( Secure Sockets Layer ) .Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Chính vì thế dưới đây là tổng hợp các cách hướng dẫn tạo SSL và dùng thế nào cho hiệu quả nhất