[HICC.VN]

Trong xã hội tiên tiến, Chính trị học là một ngành học rất được yêu chuộng vì nó mang đến cho chúng ta hệ thống tri thức cơ bản, nền tảng về những vấn đề chính trị, xã hội và những kĩ năng khắc phục những vấn đề gặp phải trong sự vận động phức tạp của đời sống. Do đó, ngày nay, ngành Chính trị học đang thu hút nhiều chúng ta trẻ theo học. nội dung bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến chúng ta đọc những thông tin tổng quan về ngành Chính trị học.

chúng ta đang xem: Chính trị học là gì

1. Tìm hiểu ngành Chính trị học

Chính trị (tiếng Anh là Politics) là làm việc trong lĩnh vực quan hệ giữa những giai cấp, cũng như những dân tộc và những quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực Nhà nước. Là sự tham gia của nhân dân vào công việc của Nhà nước và xã hội, là làm việc chính trị thực tiễn của giai cấp, những đảng phái chính trị, những nhà nước nhằm tìm kiếm những khả năng thực hiện đường lối và những mục tiêu đã đề ra nhằm thỏa mãn tiện lợi.Chính trị học (tiếng Anh là Political Science) nhiều lần khoa học chính trị là một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, mô tả và phân tích những hệ thống chính trị và những ứng xử chính trị. những lĩnh vực của chính trị học bao gồm lý thuyết chính trị và triết học chính trị, giáo dục công dân (civics) và chính trị đối sánh (comparative politics), những hệ thống quốc gia, phân tích chính trị (cross-national political analysis), phát triển chính trị, quan hệ quốc tế, chính sách ngoại giao, chính trị và luật quốc tế, quản lý hành chính, ứng xử quản lý hành chính, luật, chính sách xã hội…

Xem thêm: Kinh Tuyến Vĩ Tuyến Là Gì – Kinh Tuyến, Vĩ Tuyến Là Gì

Ngành Chính trị học đào tạo cử nhân ngành Chính trị học nắm vững thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống tri thức nền tảng của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nổi bật là những lĩnh vực gần với Chính trị học, trên cơ sở đó có khả năng vận dụng lý luận, phương pháp và những kỹ năng nghề nghiệp của ngành Chính trị học trong những lĩnh vực làm việc có liên quan của đời sống xã hội; có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân, tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Xem thêm: Default Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

NgànhChính trị học

2. Chương trình đào tạo ngành Chính trị học

những chúng ta tìm hiểu thêm khung chương trình đào tạo và những môn học luôn ngành Chính trị học trong bảng dưới đây.

luôn mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.