[HICC.VN]

Windows 10 có làm chúng ta đau đầu không? Trong hướng dẫn này, sẽ chỉ cho chúng ta cách sửa chữa chữa hình ảnh Windows giúp cho phép Trình kiểm tra tệp hệ thống System File Checker (SFC) sửa chữa lỗi cài đặt.

chúng ta đang xem: Dism là gì

DISM là gì?

Trên Windows 10 DISM là viết tắt của Deployment Image Servicing and Management  là một công cụ được thiết kế giúp admin sẵn sàng, sửa chữa đổi và sửa chữa lỗi hình ảnh hệ thống, bao gồm Recovery Environment, Thiết lập Windows và Windows PE. Tuy nhiên, chúng ta cũng cũng có thể sử dụng công cụ với Command Prompt giúp khắc phục những sự cố thường gặp với hình ảnh trên máy tính của chúng ta.

Thông thường, lúc máy tính của chúng ta gặp sự cố về hiệu suất, không khởi động chính xác hoặc chúng ta đang khắc phục những lỗi không mong suy nghĩ, chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ System File Checker giúp quét, phát hiện và thay thế những file hệ thống mắc phải hỏng hoặc mắc phải thiếu bằng phương pháp sử dụng khôi phục cục bộ sẵn có.

Tuy nhiên, nếu những file thay thế cạnh trong hình ảnh Windows 10 mắc phải hỏng, thì lệnh SFC sẽ không làm việc. Trong trường hợp cụ thể này, chúng ta cũng có thể sử dụng DISM giúp quét và sửa chữa chữa hình ảnh “install.wim”, sau đó chúng ta cũng có thể sử dụng với SFC giúp sửa chữa lỗi cài đặt của mình.

Trong hướng dẫn Windows 10 này , mình sẽ hướng dẫn chúng ta những bước giúp sử dụng những công cụ DISM và SFC với Command Prompt giúp đưa máy tính của chúng ta trở lại trạng thái bình thường.

Cách vận hành DISM giúp sửa chữa ảnh Windows 10

Sử dụng công cụ Deployment Image Servicing and Management (DISM), chúng ta có ba tùy chọn chính giúp sửa chữa chữa hình ảnh của Windows 10, bao gồm CheckHealth, ScanHealth và RestoreHealth và chúng ta suy nghĩ vận hành chúng trong hệ thống phân cấp đó. Ngoài ra, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của những lỗi, có những cài đặt bổ sung mà chúng ta cũng có thể sử dụng với tùy chọn RestoreHealth giúp sửa chữa chữa hình ảnh bằng những nguồn khác nhau.

Kiểm tra những vấn đề với DISM bằng tùy chọn CheckHealth

chúng ta cũng có thể sử dụng tùy chọn CheckHealth với DISM giúp nhanh chóng chóng xác định xem có bất kỳ lỗi nào cạnh trong hình ảnh cục bộ nhiều lần không. Tuy nhiên, tùy chọn sẽ không thực hiện bất kỳ sửa chữa chữa.

giúp kiểm tra những sự cố trong ảnh với DISM, hãy sử dụng những bước sau:

Mở Menu StartTìm kiếm Command Prompt , bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn vào Run as administratorNhập lệnh sau giúp thực hiện kiểm tra nhanh chóng và nhấn Enter :

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

*

lúc chúng ta hoàn thành những bước, lệnh sẽ vận hành và xác minh nếu có bất kỳ hỏng dữ liệu nào cần khắc phục.

Kiểm tra những lỗi với DISM bằng tùy chọn ScanHealth

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể vận hành DISM với tùy chọn ScanHealth giúp thực hiện quét nâng tăng lên giúp kiểm tra xem hình ảnh Windows 10 có vấn đề gì không.

giúp thực hiện quét nâng cao với DISM, hãy sử dụng những bước sau:

Mở Menu StartTìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn Run as administratorNhập lệnh sau giúp thực hiện quét DISM nâng cao và nhấn Enter :

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

*

Sau lúc chúng ta hoàn thành những bước, quá trình quét nâng cao sẽ mất vài phút giúp xác định xem hình ảnh cục bộ có cần sửa chữa gì nhiều lần không.

sửa chữa những lỗi với DISM bằng tùy chọn Restoreealth

Nếu có vấn đề, thì chúng ta cũng có thể sử dụng DISM với tùy chọn RestoreHealth , nó sẽ mắc phải vận hành quét nâng cao và tự động sửa chữa chữa mọi lỗi..

Mở Menu StartTìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn Run as administratorNhập lệnh sau giúp thực hiện quét DISM nâng cao và nhấn Enter :

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

*

Lưu ý nhanh chóng: Mặc dù lệnh đang vận hành là bình thường, nhưng có lúc nó sẽ mắc phải đứng ở mức 20 hoặc 40 phần trăm, sau vài phút, quá trình sẽ hoàn thành thành công.

lúc chúng ta hoàn thành những bước, công cụ DISM sẽ kết nối với máy chủ Windows Update giúp tải về và thay thế mọi tệp mắc phải hỏng trong hình ảnh cục bộ cho Windows 10 lúc quan trọng cực kì.

sửa chữa chửa mọi vấn đề với DISM bằng hình ảnh WIM

lúc sử dụng DISM rất khó xảy ra lỗi gì, nhưng nếu Windows Update xảy ra sự cố, chúng ta sẽ rất cần sử dụng một nguồn thay thế giúp sửa chữa chữa những file bằng hình ảnh khác với tùy chọn Source

Trước lúc chúng ta cũng có thể chọn một Source (nguồn) khác, chúng ta sẽ rất cần tệp install.wim hoặc install.esd từ một máy tính khác, … Ngoài ra, điều quan trọng cực kì là nguồn của những file tương ứng với cùng phiên bản, phiên bản và ngôn ngữ của Windows 10 mà chúng ta đang sử dụng.

Tải file ISO Windows 10

Phương pháp được đề xuất giúp sử dụng Công cụ Media Creation Tool giúp tải ảnh ISO của Windows 10.

Xem thêm: Pest Control Là Gì – Nghĩa Của Từ Pest Control Trong Tiếng Việt

giúp tải được tệp ISO của Windows 10, hãy sử dụng những bước sau:Mở website hỗ trợ này của Microsoft .Nhấp vào nút Download tool nowBấm đúp vào tệp MediaCreationTool1xxxx.exe giúp mở ứng dụng.Nhấp vào nút Accept giúp Chấp nhận đồng ý với những điều khoản.

*

Chọn vào Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PCNhấp vào nút Next

*

Nhấp vào nút Next thêm một lần nữa.Chọn vào ISO file

*

Nhấp vào nút NextChọn đích cho file ISO.

*

Nhấp vào nút Save giúp lưu

*

Nhấp vào đường dẫn vị trí tệp giúp mở File Explorer.Nhấp vào nút FinishBấm đúp vào tệp Windows.iso giúp gắn hình ảnh.

*

Trong File Explorer, lưu ý ký tự ổ đĩa cho hình ảnh được gắn.

Sau lúc hoàn thành những bước, chúng ta cũng có thể sử dụng DISM với tùy chọn Source giúp sửa chữa chữa hình ảnh cục bộ của Windows 10.

sửa chữa ảnh phục hồi Windows 10

giúp vận hành DISM chỉ định hình ảnh nguồn (install.wim), hãy sử dụng những bước sau:

Mở Menu StartTìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn Run as administratorNhập lệnh sau giúp thực hiện quét DISM nâng cao và nhấn Enter :DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E:sourcesinstall.wim

*

Trong lệnh, đảm bảo thay thế “E” cho chữ chiếc tương ứng với ISO của chúng ta.

(Tùy chọn) Nhập lệnh sau giúp giới hạn việc sử dụng Windows Update và nhấn Enter :

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:Fsourcesinstall.wim /LimitAccess

(Tùy chọn) Nhập biến thể sau của lệnh trước giúp thực hiện cùng một tác vụ và nhấn Enter :

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:sourcesinstall.wim:1 /LimitAccess

lúc chúng ta hoàn thành những bước, lệnh sẽ quét và sửa chữa chữa mọi sự cố bằng phương pháp sử dụng ảnh install.wim mà chúng ta đã chỉ định.

sửa chữa những vấn đề với DISM bằng ESD image

Ngoài ra, nếu chúng ta có hình ảnh install.esd được mã hóa từ bản nâng cấp gần đây, chúng ta cũng có thể sử dụng nó giúp sửa chữa chữa những tệp mắc phải hỏng.

giúp vận hành DISM chỉ định hình ảnh nguồn (install.esd), sử dụng những bước sau:

Mở Menu StartTìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn Run as administratorNhập lệnh sau giúp thực hiện quét DISM nâng cao và nhấn Enter :

*

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

/Source:C:$Windows.~BTSourcesInstall.esd

Trong lệnh, thì chúng ta hãy thay đổi C:$Windows.~BTSources,” cho đường dẫn tương ứng với vị trí của file install.esd (nếu có).

(Tùy chọn) Nhập lệnh sau giúp giới hạn việc sử dụng Windows Update và nhấn Enter :

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

/Source:C:$Windows.~BTSourcesInstall.esd /LimitAccess

(Tùy chọn) Nhập biến thể sau của lệnh trước giúp thực hiện cùng một tác vụ và nhấn Enter :

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

/Source:esd:C:$Windows.~BTSourcesInstall.esd:1 /LimitAccess

(Tùy chọn) Nhập lệnh sau giúp sử dụng tệp install.esd nằm trong ổ đĩa khác và nhấn Enter :

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

/Source:D:SourcesInstall.esd

Trong lệnh, đảm bảo thay đổi “D:Sources,” cho đường dẫn tương ứng với vị trí của tệp install.esd.

Sau lúc chúng ta hoàn thành những bước, công cụ lệnh Deployment Image Servicing and Management sẽ vận hành và sửa chữa chữa những file mắc phải hỏng bằng phương pháp sử dụng những file có trong hình ảnh install.esd. lúc quá trình hoàn thành, những file nhật ký sẽ được lưu lại %windir%/Logs/CBS/CBS.logvà %windir%LogsDISMdism.logghi mọi sự cố được tìm thấy và những sự cố đã được khắc phục.

Cách vận hành SFC giúp sửa chữa chữa những lỗi Setting trên Windows 10

những hướng dẫn được nêu ở trên sẽ sửa chữa bất kỳ vấn đề nào của mục hình ảnh. Nhưng nó sẽ mắc phải không khắc phục bất kỳ vấn đề nào của Settings Windows 10.

giúp sử dụng công cụ lệnh SFC giúp sửa chữa lỗi cài đặt Windows 10, hãy sử dụng những bước sau:

Mở Menu StartTìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn Run as administratorNhập lệnh sau giúp thực hiện quét DISM nâng cao và nhấn Enter :

SFC /scannow

*

Mẹo nhanh chóng: Nếu tìm thấy lỗi, chúng ta cũng có thể suy nghĩ vận hành lệnh khoảng ba lần giúp đảm nói rằng mọi thứ đều được sửa chữa một cách chính xác.

lúc chúng ta hoàn thành những bước,System File Checker sẽ quét thiết mắc phải của chúng ta và sửa chữa chữa mọi file hệ thống bằng phương pháp sử dụng những file tốt từ hình ảnh cục bộ giúp giúp đỡ đỡ máy tính Windows 10 trở về trạng thái tốt nhất.

Xem thêm: Thunderbolt 3 Là Gì – Cổng Cùng Những tiện lợi Của Nó

Mặc dù lệnh trên đủ giúp sửa chữa lỗi cài đặt, nhưng có vô vàn lệnh SFC mà chúng ta cũng có thể sử dụng giúp sửa chữa chữa Windows 10 .

luôn luôn mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.