turbo pascal 7.0

Download turbo pascal 7.0 - Phần mềm lập trình ngôn ngữ trên Windows

Download turbo pascal 7.0 – Phần mềm lập trình ngôn ngữ trên Windows Turbo pascal 7.0 là trình biên dịch ngôn ngữ lập trình Pascal sang ngôn ngữ máy trên nền MS-DOS màn hình màu xanh. Nó giúp bạn viết các chương trình giải các bài toán trên máy tính đồng thời mở các tệp […]

BitNami RubyStack For Mac 3.2.7

BitNami RubyStack For Mac 3.2.7- Hỗ trợ cài đặt Ruby on Rails

BitNami RubyStack For Mac 3.2.7- Hỗ trợ cài đặt Ruby on Rails BitNami RubyStack For Mac 3.2.7 là gói phần mềm chứa tất cả các ứng dụng để cài đặt cũng như hỗ trợ hoạt động của Ruby on Rails. Nó bao gồm : Rails , MySQL và Subversion . Thật dễ dàng với việc […]

Xenus Link Sleuth 1.3.8

Download Xenus Link Sleuth 1.3.8 – Kiểm tra liên kết link của website

Download Xenus Link Sleuth 1.3.8 – Kiểm tra liên kết link của website Xenus Link Sleuth 1.3.8 là phần mềm được lập trình để xác định các liên kết bị hỏng trên các trang web. Với thiết kế rõ ràng, dễ hiểu , phần mềm kiểm tra sẽ hiển thị các url theo danh sách […]

PHP Designer 2007 Personal 5.0.2

PHP Designer 2007

PHP Designer 2007 Personal 5.0.2- Tạo, thiết kế và sản xuất các dự án HTML ,PHP ,JavaScrip cho website . Đây là một phần mềm chi tiết, toàn diện cho phép bạn tạo, thiết kế và sản xuất các dự án PHP cho website của bạn. Ứng dụng giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa mã […]

CoffeeCup VisualSite Designer 7.0

Download CoffeeCup VisualSite Designer 7.0- Trình tạo và chỉnh sửa website

Download CoffeeCup VisualSite Designer 7.0- Trình tạo và chỉnh sửa website CoffeeCup VisualSite Designer 7.0 được lập trình để tạo và chỉnh sửa website giúp bạn tạo các trang web của riêng mình kể cả không có kinh nghiệm gì về HTML. Chỉ với hình thức là kéo, thả hình ảnh,văn bản ,… bạn đã […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.