Transaction Copier for QBooks 10.93b

Transaction Copier for QBooks 10.93b

Download Transaction Copier for QBooks 10.93b – Chuyển nhanh dữ liệu QuickBooks sang Microsoft Excel Transaction Copier for QBooks Là ứng dụng được lập trình với mục đích chuyển các dữ liệu QuickBooks sang Microsoft Excel . Tiện ích mở rộng này sẽ chuyển dữ liệu nhanh bằng cách tự động kéo danh sách và […]

ApexSQL Generate 2020.1.361

ApexSQL Generate

Download ApexSQL Generate 2020.1.361 – Tạo dữ liệu thử nghiệm ngẫu nhiên cho SQL Server. ApexSQL Generate được lập trình tạo các dữ liệu thử nghiệm cho các cột và bảng được chọn. Nó sẽ xuất dữ liệu thử nghiệm sang các tệp SQL,CSV,XML hoặc sẽ xuất trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Không […]

BDtoAVCHD 2.9.3

Download BDtoAVCHD 2.9.3 – Công cụ sao lưu video vào đĩa

Download BDtoAVCHD 2.9.3 – Công cụ sao lưu video vào đĩa BDtoAVCHD 2.9.3 được lập trình với mục đích là tạo ra các đĩa AVCHD từ các tệp Blu-Ray hoặc HD MKV . BDtoAVCHD 2.9.3 sẽ sao lưu các file video vào các đĩa AVCHD thông thường từ các tệp Blu-Ray hoặc HD MKV . […]

RazorSQL for Mac 9.0.9

Download RazorSQL for Mac 9.0.9

Download RazorSQL for Mac 9.0.9| Trình duyệt CSDL,truy vấn, soạn thảo SQL và quản trị CSDL. RazorSQL for Mac 9.0.9 đã được thử nghiệm trên 30 cơ sở dữ liệu qua JDBC , ODBC đồng thời cũng hỗ trợ cho rất nhiều các cơ sở dữ liệu như : MySQL , MS SQL Server, DBASE […]

A Better Finder Rename for Mac 11.13

Download A Better Finder Rename for Mac 11.13

Download A Better Finder Rename for Mac 11.13 | Công cụ đổi tên hàng loạt cho Mac Để thuận tiện và mang đến sự tối ưu cho người sử dụng quản lý các tập tin trên máy tính thì A Better Finder Rename for Mac 11.13 ra đời . Download A Better Finder Rename for […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.