RazorSQL for Mac 9.0.9

VersionFree
Download12
Stock
File Size66.4 MB
Create Date24 Tháng Ba, 2020
Download

Download RazorSQL for Mac 9.0.9| Trình duyệt CSDL,truy vấn, soạn thảo SQL và quản trị CSDL.

RazorSQL for Mac 9.0.9 đã được thử nghiệm trên 30 cơ sở dữ liệu qua JDBC , ODBC đồng thời cũng hỗ trợ cho rất nhiều các cơ sở dữ liệu như : MySQL , MS SQL Server, DBASE , OpenBase, Informix,JavaDB, SimpleDB,…

Khái niệm RazorSQL for Mac

RazorSQL for Mac  là một công cụ truy vấn, soạn thảo SQL, trình duyệt cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu cho Windows, Linux,Mac OS X , MacOS và Solaris.

Trình duyệt CSDL,truy vấn, soạn thảo SQL và quản trị CSDL.

Các điểm nổi bật khi Download RazorSQL for Mac 9.0.9

+ Trình duyệt cơ sở dữ liệu

Các đối tượng cơ sở dữ liệu như lược đồ , cột,bảng , khóa chính, khóa ngoài , chỉ mục , hàm ,…sẽ được trình duyệt cơ sở dữ liệu duyệt.

+ Trình chỉnh sửa các tập lệnh SQL và truy vấn SQL

RazorSQL for Mac 9.0.9 sử dụng trình soạn thảo mã EditRocket , hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ lập trình như : SQL , SQL PL , PL/AQL , HTML,Java,XML,TransactQuery,…

+ Truy vấn cơ sở dữ liệu

RazorSQL for Mac có nhiều bảng truy vấn với các tùy chọn như : sắp xếp, lọc, tìm kiếm,…

RazorSQL for Mac 9.0.9

+ Nhập và xuất dữ liệu

Nhập và xuất dữ liệu từ nhiều định dạng khác nhau : phân tách, bảng tính Excel , XML, HTML, các câu lệnh có SQL ,…

+ Trình tạo truy vấn SQL

RazorSQL for Mac  sẽ cập nhật, tạo ( tạo nhiều bảng ), chèn ,xóa các câu lệnh SQL.

+ Chỉnh sửa công cụ bảng

Chỉnh sửa công cụ bảng như : cập nhật, chèn , xóa dữ liệu , xem trước , tìm và thay thế dữ liệu,…

+ So sánh các dữ liệu

So sánh dữ liệu bảng trên cơ sở dữ liệu

So sánh kết quả của các truy vấn

Sự đổi mới trong phiên bản RazorSQL for Mac 9.0.9

Download RazorSQL for Mac 9.0.9

+ Có thông báo lỗi về số dòng lệnh và lỗi trong trình soạn thảo

+ Chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu cục bộ ( hỗ trợ cả dữ liệu số )

+ Cú pháp All Rows trong truy vấn không phân biệt chữ hoa chữ thường

+ Nâng cấp trình điều khiển kho dữ liệu và trình điều khiển BigQuery

 

 

 

 

 

 

 

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.