[HICC.VN]

những bạn đã từng gặp trường hợp mở một file excel mắc phải cài mật khẩu chưa? Nếu đã từng gặp phải và cần tới sự hỗ trợ của người khác thì chắc chắn sau lúc đọc nội dung bài viết dưới đây, những bạn sẽ tự biết cách phá pass excel thành công một cách nhanh chóng nhất.

phá pass excel
có vô số cách nhằm những bạn cũng cũng có thể phá password trong excel

Phá Pass Excel bằng phương pháp không cần phần mềm

Cách phá password không cần sử dụng phần mềm hỗ trợ cũng không quá phức tạp. bằng phương pháp này những bạn cũng cũng có thể thực hiện nhanh chóng tại nhà mà không tốn quá nhiều thời gian. những bước thực hiện như sau: 

Bước 1: thứ 1, những bạn cần mở file Excel có chứa password cần phá trong sheet mắc phải khóa.

phá pass excel
File excel đã cài mật khẩu

Bước 2: Tiếp theo những bạn thao tác lần lượt chọn Tools -> Macro -> Visual Basic Editor.

Bước 3: Sau đó, những bạn click đúp chuột vào trang suy nghĩ phá password. Ngoài ra cũng có thể  nhấn tổ hợp phím Ctrl + R nếu thao tác trên chưa hiện những Sheet cạnh trái màn hình.

Bước 4: Copy chính xác, đầy đủ đoạn code dưới đây:

Sub PasswordBreaker()

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation

Else

If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _

vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation

End If

End Sub

Sau lúc copy chương trình trên, những bạn chọn menu Run rồi click chọn Run Sub/UserForm (hoặc bấm phím tắt F5).

Bước 5:  những bạn đồng ý xác nhận Xóa Password.

Sau lúc đoạn mã chương trình vận hành xong, nếu những bạn không mắc lỗi gì trong những thao tác trên thì màn hình máy tính gửi thông báo yêu cầu xác nhận từ những bạn. Sau đó những bạn nhấn YES nhằm xác nhận.

Bước 6: Cuối cùng chỉ cần chờ trong ít giây nhằm chương trình tự động phá password. Và sau lúc màn hình hiển thị OK là những bạn đã thực hiện thành công. 

Cách phá pass excel bằng phần mềm iSumsoft excel password refixer

Bước 1: Trước tiên, những bạn cần tải phần mềm iSumsoft Excel Password Refixer theo đường link https://taimienphi.vn/download-isumsoft-excel-password-refixer-69879 về máy tính và cài đặt.

Bước 2: những bạn khởi động phần mềm thực hiện click chọn Open => duyệt đến file Excel nhằm cũng có thể thêm được vào file Excel.

phá pass excel
Chọn open theo hình ảnh

Bước 3: Tiếp theo có 4 phương thức phá password file Excel những bạn cũng cũng có thể chọn sau đây:

Phương thức Brute-Force

Nếu những bạn không biết gì về mật khẩu file Excel thì hi sử dụng phương thức này sẽ thử tất cả những khả năng cũng có thể xảy ra nhằm trợ giúp đỡ những bạn khôi phục lại mật khẩu. Với cách này những bạn cũng cần lưu ý nhằm nâng cao khả năng lấy lại mật khẩu, những bạn nên thiết lập phạm vi và độ dài của mật khẩu.

Phương thức Mask

Đối với phương thức Mask, lúc sử dụng những bạn cũng cũng có thể nhớ một vài ký tự của password excel. Tiếp theo, những bạn thiết lập một mật khẩu với phạm vi và độ dài mật cho phương thức. những bạn chọn Mask nhằm chọn mật khẩu và không quên sử dụng biểu tượng “?” thay cho những ký tự những bạn không nhớ hoặc không biết.

Phương thức Dictionary

những bạn nên sử dụng phương thức Dictionary lúc những bạn đã từng viết password excel lên một tài liệu nào đó nhưng những bạn không thể nhớ nổi. Đối với phương thức này, những bạn sẽ rất nhanh chóng chóng cũng có thể lấy lại được mật khẩu của mình.

Phương thức Smart

Phương thức này sẽ hữu ích cho những những bạn đã từng đặt mật khẩu quá phức tạp mà không thể nhớ dù chỉ là 1 ký tự. Phương thức Smart sẽ tấn công rất nhanh chóng và cũng có thể sẽ cho những bạn lấy lại mật khẩu nhanh chóng nhất.

Bước 4: Phá mật khẩu Excel

Sau lúc chọn phương thức xong, những bạn ấn chọn Start nhằm bắt đầu tiến hành khởi động. Hệ thống tự động khôi phục lại mật khẩu cho những bạn. Sau lúc hoàn thành những bạn chọn copy và lưu lại. Giờ đây những bạn cũng cũng có thể mở file Excel đã mắc phải khóa một cách một cách tốt.

pha pass excel
Phá mật khẩu thành công

Trên đây là những cách trợ giúp đỡ những bạn nhanh chóng chóng cũng có thể được mật khẩu của bất kì 1 Sheet nào trong Excel. Việc những bạn đặt mật khẩu cho file nhiều lúc cũng sẽ xảy ra nhiều phiền toái nếu những bạn mắc phải mất hoặc quên đi. Những thông tin hữu ích về phá pass excel trên sẽ trợ giúp đỡ những bạn giải tỏa được vấn đề và thoải mái lựa chọn những password cho file của mình.

 

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.