Hướng dẫn code tự động chèn thẻ ALT vào hình ảnh trên WordPress

Có rất nhiều người đang gặp phải tình trạng đó là website có rất nhiều hình ảnh mà lại thiếu rất nhiều thẻ ALT . Trong khi đó thể ALT là một trong những thẻ rất quan trọng trong việc thực hiện chiến lược SEO 1 website và nó cũng là một trong những thông tin giúp google có thể đọc được hình ảnh trên website của bạn là có ý nghĩa gì . Chính vì thế để mọi người có thể tiết kiệm được thời gian và công sức khi thực hiện thêm lần lượt các hình ảnh trên website thì chỉ với 1 đoạn code gắn vào File functions.php của Website WordPress là được .

Cách chèn ALT vào hình ảnh wordpress

Chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện theo bước sau đây :

Bước 1 : Bạn cần phải là người quản trị cao nhất của website hoặc nắm giữ tài khoản Hosting của website cần thêm thẻ ALT nhé

Bước 2 : Bạn đăng nhập vào quản trị website hoặc hosting tìm đến File functions.php của giao diện chính nhé . Và bạn bấm vào chỉnh sửa rồi thêm đoạn code sau vào dưới cùng của File functions.php nhé .

function image_alt_tag($content){
global $post;
$attachments = get_posts(array(
‘post_type’ => ‘attachment’,
‘numberposts’ => -1,
‘post_status’ => null,
‘post_parent’ => get_the_ID(),
‘order’ => ‘ASC’,
‘orderby’ => ‘menu_order ID’,
));
$size = ‘archive_thumb’;
if ($attachments) {
foreach ($attachments as $attachment){
$thumb = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, ‘attached-image’);
$images = wp_get_attachment_image($attachment->ID, $size);
preg_match_all(‘/<img.+src=[\'”]([^\'”]+)[\'”].*>/i’, $content, $images);
if(!is_null($images)) {
foreach($images[0] as $index => $value){
if(preg_match(‘/src=/’, $value)){
$new_img = str_replace(‘<img’, ‘<img alt=”‘.get_the_title().'”‘,$images[0][$index].”);
$content = str_replace($images[0][$index], $new_img, $content);
}
}
}
}
}
else{
preg_match_all(‘/<img.+src=[\'”]([^\'”]+)[\'”].*>/i’, $content, $images);
if(!is_null($images)) {
foreach($images[0] as $index => $value){
if(preg_match(‘/src=/’, $value)){
$new_img = str_replace(‘<img’, ‘<img alt=”‘.get_the_title().'”‘,$images[0][$index].”);
$content = str_replace($images[0][$index], $new_img, $content);
}
}
}
}
return $content;
}
add_filter(‘the_content’, ‘image_alt_tag’, 99999);

Bước 3 : Như thế là bạn chỉ cần Lưu lại và đã hoàn thành nhé . Chúng ta chờ 1 thời gian cho google cập nhập lại các thẻ ALT của hình ảnh trên website lại tăng thứ hạng và traffic vù vù nhé .

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.