Có rất nhiều người đang gặp phải tình trạng đó là website có rất nhiều hình ảnh mà lại thiếu rất nhiều thẻ ALT . Trong khi đó thể ALT là một trong những thẻ rất quan trọng trong việc thực hiện chiến lược SEO 1 website và nó cũng là một trong những thông tin giúp google có thể đọc được hình ảnh trên website của bạn là có ý nghĩa gì . Chính vì thế để mọi người có thể tiết kiệm được thời gian và công sức khi thực hiện thêm lần lượt các hình ảnh trên website thì chỉ với 1 đoạn code gắn vào File functions.php của Website WordPress là được .

Cách chèn ALT vào hình ảnh wordpress

Chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện theo bước sau đây :

Bước 1 : Bạn cần phải là người quản trị cao nhất của website hoặc nắm giữ tài khoản Hosting của website cần thêm thẻ ALT nhé

Bước 2 : Bạn đăng nhập vào quản trị website hoặc hosting tìm đến File functions.php của giao diện chính nhé . Và bạn bấm vào chỉnh sửa rồi thêm đoạn code sau vào dưới cùng của File functions.php nhé .

function image_alt_tag($content){
global $post;
$attachments = get_posts(array(
‘post_type’ => ‘attachment’,
‘numberposts’ => -1,
‘post_status’ => null,
‘post_parent’ => get_the_ID(),
‘order’ => ‘ASC’,
‘orderby’ => ‘menu_order ID’,
));
$size = ‘archive_thumb’;
if ($attachments) {
foreach ($attachments as $attachment){
$thumb = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, ‘attached-image’);
$images = wp_get_attachment_image($attachment->ID, $size);
preg_match_all(‘/<img.+src=[\'”]([^\'”]+)[\'”].*>/i’, $content, $images);
if(!is_null($images)) {
foreach($images[0] as $index => $value){
if(preg_match(‘/src=/’, $value)){
$new_img = str_replace(‘<img’, ‘<img alt=”‘.get_the_title().'”‘,$images[0][$index].”);
$content = str_replace($images[0][$index], $new_img, $content);
}
}
}
}
}
else{
preg_match_all(‘/<img.+src=[\'”]([^\'”]+)[\'”].*>/i’, $content, $images);
if(!is_null($images)) {
foreach($images[0] as $index => $value){
if(preg_match(‘/src=/’, $value)){
$new_img = str_replace(‘<img’, ‘<img alt=”‘.get_the_title().'”‘,$images[0][$index].”);
$content = str_replace($images[0][$index], $new_img, $content);
}
}
}
}
return $content;
}
add_filter(‘the_content’, ‘image_alt_tag’, 99999);

Bước 3 : Như thế là bạn chỉ cần Lưu lại và đã hoàn thành nhé . Chúng ta chờ 1 thời gian cho google cập nhập lại các thẻ ALT của hình ảnh trên website lại tăng thứ hạng và traffic vù vù nhé .

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.