[HICC.VN]

thời nay tiền an sinh xã hội không đủ giúp cho người về hưu có đời sống tạm gọi là thoải mái, do đó ta cần phải có chương trình tính tiết kiệm như IRA, 401k giúp bù đắp thêm.

những bạn đang xem: Ira là gì

IRA so sánh với 401k

IRA là chữ viết tắt của Individual Retirement Account (trương mục hưu trí cá nhân), còn được gọi là Traditional IRA giúp tránh lầm lẫn một thứ quỹ đầu tư khác là Roth IRA. Giống như 401k được trình bày trong số báo Trẻ tuần trước, tiền bỏ vào IRA cũng là tiền tính tiết kiệm đầu tư dành cho tuổi già, và được hoãn thuế, nhưng IRA có những điểm khác nhau như sau:

*

1. Mở Quỹ Hưu 401k, ta chỉ cũng có thể đầu tư vào một thị trường giới hạn được tạo ra do một công ty nào đó được chủ loại chọn giúp quản lý những trương mục đầu tư của nhân viên trong loại.

trong lúc đó, mở Quỹ Hưu IRA, ta không mắc phải hạn chế vào thị trường hạn hẹp đó mà cũng có thể chọn bất cứ cơ sở quản lý nào, cũng như cũng có thể thay đổi nếu suy nghĩ, dù là những công ty to, có tên tuổi như Fidelity, Vanguard, Transamerica, Prudential, Charles Schwab… Qua đó, ta cũng có thể đầu tư vào những Quỹ Hỗ tương (mutual funds), vào cổ phiếu (stocks), vào địa ốc, vào vàng bạc, quý kim, và nhiều thứ khác.

2. Cơ sở quản lý 401k đặt ra nhiều lệ phí, nhất là những ẩn phí (hidden fees) mà người bình thường ít kinh nghiệm khó cũng có thể khám phá ra. trong lúc đó, lệ phí quản lý IRA thì tối ưu nhất và rõ rệt hơn.

3. 401k là trương mục được ưu tiên hơn, nên giới hạn tối đa ta cũng có thể góp vào đó giúp được hoãn thuế tăng cao nhiều so với giới hạn dành cho IRA. Trong năm nay, mức tối đa mà ta cũng có thể bỏ vào 401k là $17,500 một năm (hoặc $23,000 nếu từ 50 tuổi trở lên), trong lúc mức tối đa cũng có thể bỏ vào IRA là $5,500 (hoặc $6,500 cho những người từ 50 tuổi trở lên). Hơn nữa, nếu số tiền bỏ vào 401k đã đạt mức tối đa rồi, ta không được bỏ vào IRA giúp hoãn thuế nữa.

4. Tiền đầu tư cho quỹ 401k được trích trực tiếp từ check lương của ta mỗi tháng, cộng với tiền matching của chủ loại.

trong lúc đó, người đầu tư vào IRA cũng có thể bỏ tiền vào quỹ từng tháng, hoặc bỏ tối đa một lần. Số tiền này được giảm thuế một phần nhiều lần toàn phần tùy thuộc theo mức thu nhập.

Xem thêm: charity là gì

Phần so sánh 401k và IRA trên đây chỉ cũng có thể đưa một vài điểm cơ bản, làm nền tảng hỗ trợ những bạn tìm hiểu thêm thêm.

Roth IRA

Roth IRA là quỹ hưu cá nhân, có những tính chất sau đây:

1. Tiền lấy ra từ Roth IRA không mắc phải trừ thuế:

Như ai cũng biết, tiền lời từ những trương mục đầu tư (stocks), những trương mục tính tiết kiệm (savings accounts, certificates of deposits…), và ngay cả tiền trúng xổ số, thắng cờ bạc… đều phải khai giúp đóng thuế. Nhưng tiền lời từ quỹ đầu tư Roth IRA thì không, không phải kê khai trong lúc đang đầu tư, mà cũng không phải khai lúc lấy ra tiêu sử dụng. Đây là một lợi điểm đáng kể.

Xin đan cử một thí dụ:

Nếu thời nay những bạn 40 tuổi, và cũng có thể tính tiết kiệm được mỗi năm $5,000 giúp bỏ vào quỹ hưu Roth IRA với phân lời 8% một năm thì đến năm 65 tuổi, sẽ có kết quả như sau:

– Tổng số tiền đã bỏ vào quỹ : $125,000 – Tổng số tiền thâu hoạch được: $394,772. – Số tiền đã lời được: $269,772.

Số tiền này là một thành quả to lao mà không phải đóng thuế. Nếu chỉ là một trương mục đầu tư hoặc tính tiết kiệm nào khác, thì với thuế suất 15% thôi, những bạn đã phải đóng thuế tới $66,564 trên số tiền lời rải rác trong 25 năm đó. Với những người phải chịu thuế suất tăng cao thì số tiền họ phải đóng thuế còn tăng cao nữa.

2. Tiền bỏ vào Roth IRA

Đây là số tiền sau lúc đã đóng thuế (after tax income), tức là tiền đã mắc phải trừ thuế ngay lúc lãnh lương rồi, và ta nhín tiêu giúp dành dụm cho tương lai.

Xem thêm: Đàn Ông Alpha Là Gì – 5 Cách hỗ trợ những bạn Trở Thành Đàn Ông Alpha

Điều này giải thích lý do tại sao không phải đóng thuế lúc rút tiền ra. Nhưng dầu cho đã đóng thuế rồi lúc lãnh lương thì Roth IRA vẫn có lợi điểm to lao lúc so sánh với một vài quỹ tính tiết kiệm đầu tư khác.

luôn luôn mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.