Launching là gì ? Hiểu như thế nào là đúng nhất ?

Khái niệm Launching là gì ? Thực sự không có nhiều người biết kể cả những ai là người am hiểu về ngôn ngữ tiếng Anh .Launch là một động từ được chúng ta dịch ra có nghĩa là :  tung ra, phóng, khởi đầu, khai trương, hạ thủy, ban bố..

Launching là gì

Launching là gì

Vậy Launching là gì ?

Phần lớn chúng ta sử dụng Launching trong kinh doanh cho nên nó có nghĩa là khởi công , khai trương , khai mạc mà chúng ta thấy ở các khu vực cửa hàng , lễ động thổ , hay lễ bàn giao , lễ khánh thành ..

Ví dụ câu tiếng anh :

The overview is quite useful for getting a feeling for the system as a whole before launching into the articles on the specifics.

 

Leave a Reply