[HICC.VN]

Sự kiện: Tiếng anh, học tiếng anh, ngữ pháp tiếng anh, từ vựng tiếng anh

Sự không giống nhau giữa NO, NOT và NONE

Cả NO – NOT – NONE đều có nghĩa “không”, nhưng điểm khác nhau là ở cách chúng được sử dụng trong văn phạm. Cùng xem thêm nhưng chia sẻ sau đây giúp thấy được sự không giống nhau giữa NO – NOT – NONE giúp tránh sử dụng sai từ trong giao tiếp tiếng anh

 

*

Cách sử dụng từ NO

No trong trường hợp này được sử dụng như một determiner (chỉ định từ/hạn định từ) giúp diễn tả số lượng như “all”, “every”, “many”, “some”, “any”, “each”, “either”, “one”, “another” và nó được sử dụng trước những danh từ số ít và số nhiều. Nó cũng có nghĩa tương tự như “not a” hoặc “not any” và thường được sử dụng nếu chúng ta suy nghĩ nhấn mạnh vào những gì mình đang nói. Hãy so sánh những câu sau:

I have no idea what he is referring to. (nhấn mạnh hơn) I don”t have any idea what he is referring to (ít nhấn mạnh hơn) No students from the secondary school in New Town achieved the highest grades in their end-of-year exam.” (nhấn mạnh hơn) There weren”t any students from the secondary school in New Town who achieved the highest grades in their end-of-year exam.” (ít nhấn mạnh hơn) I”m sorry. I”ve got no time for that this afternoon.” (nhấn mạnh hơn) I”m sorry. I haven”t any time for that this afternoon.” (ít nhấn mạnh hơn)

lúc nào sử dụng NOT?

Not được sử dụng giúp câu nhiều lần mệnh đề phủ định và thường được sử dụng với động từ “to be” kèm theo tính từ, phó từ, cụm danh từ hoặc một cụm giới từ. Very thường được sử dụng sau not giúp làm trung hòa bớt tính phủ định của mệnh đề. Chúng ta có những ví dụ sau:

It was not difficult to understand why she was in love with him.” “It is not always true that people who are in love like the same things.” “He swims well, but not very evenly.” “It was not a huge meal, but enough for two people.” “I know I”ll probably fail my driving test, but I”m not in the least bit nervous about it.”

“Good” có lẽ là tính từ duy nhất cũng có thể kết hợp với noany, và cũng có thể kết hợp với cả not, mặc dù đôi lúc có sự không giống nhau rất tinh tế về cách sử dụng và nghĩa của nó. Hãy so sánh những câu sau:

“Is the milk good?“No, it”s not good.”

Ở đây câu chuyện là về sữa có tươi/ngon không và trong trường hợp này tôi chọn sử dụng Not với nghĩa phủ định.

“Was the play any good?” “It was no good at all. The acting was poor and the direction was terrible.”

Trong ví dụ này, no good trong câu trả lời phản ánh ý trong câu hỏi any good – có nhiều lần không – với ý chẳng nhiều lần tí nào.

“It”s no good.

những bạn đang xem: None là gì

Xem thêm: Mn Là Gì – Mn Là Viết Tắt Của Từ Gì

Xem thêm: Responsive Web Là Gì – Responsive Web Design Toàn Tập Từ A đến Z

I can”t see how we can repair this fence. We shall have to buy a new one.”Còn ở ví dụ này “It”s no good” cũng có thể được thay thế bằng “It”s no use” – chẳng được tích sự gì.

Xin lưu ý là good, giống use nhiều lần point, thường được sử dụng với động từ có -ing theo sau:

“It”s no good trying to apologise. You have really offended me.” “It”s no use complaining about the service in this hotel. It will never improve.” “There was no point (in) carrying on with this. We decided to end the investigation.”

Cần nhớ phải sử dụng “there”s” với “no point” và “it”s” với “no good/no use”.

Điểm không giống nhau của NONE

NONE: Thường được sử dụng như một đại từ.Examples:

None of the pens is mine None of us will go to that cave.

– sử dụng được với Plural Countable Noun và Uncountable Noun

Examples: None of the trees None of the grass

– Động từ đi sau chia theo số ít nhiều lần số nhiều đều chấp nhận được, nhưng chia theo số nhiều thì INFORMAL, thông thường người ta nhiều lần chia theo số ít.Examples:

None of the bags is hers. None of those chairs is going to be repaired.

* Ngoài ra, trong đối thoại thường ngày những bạn sẽ nghe thấy những câu sau đây, đều mang nghĩ là “không” cả:- Are you in good mood? – Nope. (“Nope” được xem như một slang, chỉ sử dụng trong văn nói thôi. Ở câu ví dụ này “Nope” = “No, I”m not”. Đối với “Yes” cũng thế => “Yep”Wink- Do you feel bad about this? – Nope, not at all.- Come on, this dance is fun. – Not a chance. ( = There is no chance that I will try this dance.)

luôn mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.