[HICC.VN]

CTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> Chương trình POHE :: Viện Đào tạo Tiên tiến, rất chất lượng dịch vụ và POHE

*

*

*

*

*

GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (POHE)

1. Giới thiệu khái quát chương trình

Chương trình giáo dục Đại học theo định hướng ứng dụng (Profession-Oriented HigherEducation – POHE) thuộc Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan được khởi động vào đầunăm 2005 với mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng phương pháp xây dựng cácchương trình đào tạo lấy nhu cầu của thị trường lao động làm trung tâm. Dự án này có mục tiêuchính là thực hiện chính sách mang tính đột phá “đào tạo theo nhu cầu xã hội” của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo (Bộ GD-ĐT) và sinh ra chính sách về mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Từ năm 2005, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với sự hỗ trợ của những thường xuyên gia Hà Lan,đã khởi động xây dựng những chương trình POHE cho ngành đào tạo Du lịch và Khách sạn và khởi động tuyển sinh vào năm 2008.

chúng ta đang xem: Pohe là gì

Chương trình POHE tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện đang đào tạo 5 ngành, : ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (thường xuyên ngành Quản trị lữ hành), ngành Quản trị khách sạn (thường xuyên ngành Quản trị khách sạn), ngành Marketing (thường xuyên ngành Truyền thông marketing), ngành Kinh doanh thương mại (thường xuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại), ngành Luật (thường xuyên ngành Luật kinh doanh).

2. Giới thiệu những thường xuyên ngành đào tạo

2.1. thường xuyên NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (POHE) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân thường xuyên ngành Quản trị khách sạn (POHE) có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng sáng tạo và hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong làm việc thực tiễn; có sức khỏe tốt giúp hoàn thành những nhiệm vụ được giao; có đủ những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh. những mục tiêu cụ thể :

Về kiến thức:

Có kiến thức cơ bản, tiên tiến về quản trị kinh doanh nói tóm lại và quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn nói riêng, nổi bật là những kiến thức thường xuyên sâu về nghiệp vụ khách sạn; Cử nhân quản trị khách sạn thông thạo tiếng Anh trên những lĩnh vực thường xuyên môn về du lịch khách sạn, có khả năng lập kế hoạch, lập chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức những làm việc kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới về kinh doanh du lịch và khách sạn. Cử nhân Quản trị khách sạn có những kỹ năng cơ bản sau: Thực hiện và đưa tới những dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch; Lập kế hoạch và phát triển ý tưởng kinh doanh; Xây dựng tầm nhìn, chiến lược và chính sách đối với sự phát triển của doanh nghiệp; Quản lý và cải tiến quy trình kinh doanh; Quản lý con người; Phát triển và tiêu thụ dịch vụ; Giao tiếp; Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh; Nhận biết và thích nghi với sự không giống nhau giữa những nền văn hóa; Xây dựng và quản lý kế hoạch phát triển cá nhân. Trình độ tin học, tiếng Anh: Thành thạo tin học và tiếng Anh.

Về tinh thần, thái độ làm việc:

Có khả năng làm việc độc lập, tự nhận trách nhiệm, có tinh thần sáng tạo cao.

vị trí làm việc sau lúc tốt nghiệp:

hoàn toàn có thể làm việc ở những cấp độ khác nhau như điều hành, giám sát và quản lý: Tại những doanh nghiệp kinh doanh lưu trú và ăn uống; những doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, những doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại những điểm du lịch, khu du lịch và đô thị du lịch; những doanh nghiệp kinh doanh đầu tư phát triển điểm du lịch và khu du lịch, những trung tâm hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm, những khu nghỉ dưỡng, giải trí tổng hợp. Hoặc khởi sự và tạo lập doanh nghiệp mới kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống; Sinh viên sau lúc tốt nghiệp còn hoàn toàn có thể làm việc tại những tổ chức chính phủ và phi chính phủ về dịch vụ du lịch, khách sạn những cơ sở đào tạo và nghiên cứu, ban quản lý dự án trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

2.2. thường xuyên NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH (POHE) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân thường xuyên ngành Quản trị lữ hành (POHE) có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng sáng tạo và hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong làm việc thực tiễn; có sức khỏe tốt giúp hoàn thành những nhiệm vụ được giao; có đủ những kiến thức cơ bản vể quản trị kinh doanh. những mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

Có kiến thức cơ bản, tiên tiến về quản trị kinh doanh nói tóm lại và quản trị lữ hành nói riêng, nổi bật là những kiến thức thường xuyên sâu về nghiệp vụ lữ hành.

Về kỹ năng:

Cử nhân quản trị lữ hành thông thạo tiếng Anh trên những lĩnh vực thường xuyên môn về du lịch lữ hành, có khả năng lập kế hoạch, lập chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức những làm việc kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới về kinh doanh du lịch lữ hành. Cử nhân Quản trị lữ hành có những kỹ năng cơ bản sau: Thực hiện và đưa tới những dịch vụ lữ hành và du lịch; Lập kế hoạch và phát triển ý tưởng kinh doanh; Xây dựng tầm nhìn, chiến lược và chính sách đối với sự phát triển của doanh nghiệp; Quản lý và cải tiến quy trình kinh doanh; Quản lý con người; Phát triển và tiêu thụ dịch vụ; Giao tiếp; Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh; Nhận biết và thích nghi với sự không giống nhau giữa những nền văn hóa; Xây dựng và quản lý kế hoạch phát triển cá nhân. Về tinh thần, thái độ làm việc: Có khả năng làm việc độc lập, tự nhận trách nhiệm, có tinh thần sáng tạo cao. Trình độ tin học, tiếng Anh: Thành thạo tin học và tiếng Anh.

vị trí làm việc sau lúc tốt nghiệp:

hoàn toàn có thể làm việc ở những cấp độ khác nhau như điều hành, giám sát và quản lý: Tại những doanh nghiệp lữ hành; những doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại những điểm du lịch, khu du lịch và đô thị du lịch; những doanh nghiệp kinh doanh đầu tư phát triển điểm du lịch và khu du lịch, bộ phận hành chính tổng hợp của những tổ chức với chức danh tổ chức sự kiện. Hoặc khởi sự và tạo lập doanh nghiệp du lịch và lữ hành mới; hoàn toàn có thể làm việc tại những tổ chức chính phủ và phi chính phủ về du lịch, những cơ sở đào tạo và nghiên cứu, ban quản lý dự án trong lĩnh vực lữ hành, du lịch.

2.3. thường xuyên NGÀNH TRUYỀN THÔNG MARKETING (POHE) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân đại học về Truyền thông Marketing (Pohe) có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng toàn diện và thường xuyên sâu mang tính thực tiễn cao về làm việc truyền thông marketing. những mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức: Có kiến thức toàn diện về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và marketing; có kiến thức thường xuyên sâu về Truyền thông marketing. nổi bật, kiến thức thường xuyên môn về truyền thông được gắn với làm việc nghề nghiệp trong môi trường trải nghiệm thực tiễn. những kiến thức thường xuyên môn sâu bao gồm: nghiên cứu làm việc truyền thông; xây dựng những kế hoạch và chiến lược truyền thông marketing; xây dựng và phát triển thương hiệu; quản trị những làm việc truyền thông marketing cụ thể như quảng cáo, khuyến mại, PR, marketing trực tiếp,…

Về kỹ năng: Có khả năng làm việc độc lập, lãnh đạo, phân tích tổng hợp và ra quyết định. Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện những vấn đề thường xuyên môn, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kỹ năng sáng tạo ý tưởng và thiết kế,…

Về tinh thần và thái độ làm việc: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Có tinh thần làm việc sáng tạo, quyết đoán, có tính kỷ luật, có khả năng làm việc dưới công suất cao. Trình độ tiếng Anh và tin học: Thành thạo tiếng Anh, hoàn toàn có thể sử dụng tốt trong giao tiếp và công việc thường xuyên môn và có kỹ năng tin học tốt, có khả năng sử dụng được một vài phần mềm về thiết kế sáng tạo, quản trị làm việc truyền thông.

vị trí làm việc sau lúc tốt nghiệp: hoàn toàn có thể làm việc ở bộ phận truyền thông của những doanh nghiệp, tổ chức và những cơ quan quản lý Nhà nước: phòng quảng cáo, phòng PR, bộ phận xây dựng và phát triển thương hiệu, phòng marketing,… Họ cũng đảm nhiệm được những vị trí quản lý trong những doanh nghiệp dịch vụ truyền thông marketing như: Quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện, tư vấn thương hiệu.

2.4. thường xuyên NGÀNH LUẬT KINH DOANH

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân thường xuyên ngành Luật kinh doanh định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng toàn diện và thường xuyên sâu trong những lĩnh vực của ngành luật, nổi bật là luật kinh doanh. Gắn kết giữa đơn vị đào tạo và thị trường lao động, đảm bảo sinh viên sau tốt nghiệp có vô số cơ hội trong việc tìm việc làm và hoàn toàn có thể đáp ứng ngay những yêu cầu về công việc của những đơn vị sử dụng lao động.

Về kỹ năng:

Với phương châm đào tạo: gắn lý thuyết với thực tế, chú trọng rèn luyện kỹ năng cho người học thông qua làm công việc thực tế – “learning by doing”;người học sẽ được hướng dẫn và làm quen với việc viết tiểu luận, soạn thảo văn bản tư vấn, văn bản tố tụng, kỹ năng làm việc theo nhóm; nghiên cứu hồ sơ vụ việc; soạn thảo văn bản, hợp đồng và bước đầu có khả năng tư vấn khắc phục những vấn đề pháp lý sinh ra trong làm việc quản lý và kinh doanh.

sinh ra những nhóm năng lực:

– Soạn thảo, quản lý những văn bản mang tính pháp lý của đơn vị. Thực hiện những làm việc pháp lý tối ưu nhất nhưng gắn liền với những làm việc hàng ngày của đơn vị. Đảm bảo tuân thủ đúng những quy định pháp luật, tránh những rủi ro pháp lý do thiếu kiến thức pháp lý

– Soạn thảo, đàm phán và khắc phục những vấn đề liên quan đến hợp đồng trong kinh doanh, thương mại cho tương ứng với quy định của pháp luật, có khả năng dự phòng và tránh những rủi ro pháp lý sinh ra từ hợp đồng bằng những kiến thức pháp lý.

– khắc phục và xử lý những vấn đề pháp lý sinh ra trong làm việc của đơn vị.

đưa tới những dịch vụ pháp lý cho những đối tượng có nhu cầu

Về tinh thần và thái độ làm việc:

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.Có tinh thần làm việc sáng tạo, quyết đoán, có tính kỷ luật; vô tư, khách quan; có nghiệp vụ vững vàng;có khả năng làm việc với công suất cao.

Xem thêm: Cần Sa Là Gì – Những điều Cần Biết Về Cần Sa

Trình độ tiếng Anh và tin học: Thành thạo tiếng Anh nổi bật là tiếng Anh pháp lý giúp hoàn toàn có thể sử dụng tốt trong giao tiếp và thực hiện những công việc thường xuyên môn, đáp ứng nhu cầu về năng lực ngoại ngữ của trong bối cảnh hội nhập. Có kỹ năng tin học tốt đảm bảo phục vụ những tác nghiệp văn phòng ngay sau lúc tốt nghiệp.

vị trí làm việc sau lúc tốt nghiệp:hoàn toàn có thể trở thành thường xuyên viên trong những cơ quan nhà nước; cán bộ trong những cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; hoàn toàn có thể trở thành thường xuyên viên hoặc quản lý trong những bộ phận pháp chế, bộ phận nhân sự, bộ phận kinh doanh của những doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Cử nhân Luật kinh doanh định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) hoàn toàn có thể làm tốt công việc tại những Văn phòng luật, Công ty Luật, Văn phòng công chứng; Thừa phát lại; những Trung tâm trọng tài thương mại và tại những tổ chức hành nghề dịch vụ pháp lý khác.

2.5. thường xuyên NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI (POHE)

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành QTKD Thương mại định hướng ứng dụng (POHE) có kiến thức thường xuyên sâu về QTKD Thương mại và hoạt động thương mại ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; về nghiệp vụ cụ thể như nghiên cứu thị trường, giao dịch đàm phán kinh doanh, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế. Kiến thức thường xuyên môn về kinh doanh thương mai được gắn với làm việc nghề nghiệp trong môi trường trải nghiệm thực tiễn. Ngoài kiến thức thường xuyên môn, cử nhân QTKD Thương mại còn được rèn luyện những kỹ năng cá nhân, kỹ năng xã hội và kỹ năng quản lý thông qua chương trình đào tạo được thiết kế gắn kết kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường thực tiễn. Do vậy, cử nhân tốt nghiệp thường xuyên ngành QTKDTM cạnh cạnh việc thành thạo về kiển thức và nghiệp vụ thường xuyên môn, còn có năng lực phối hợp làm việc theo nhóm và khả năng làm việc độc lập, tự chủ, phong phương pháp việc thường xuyên nghiệp, thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp những vấn đề thường xuyên môn, đảm bảo làm việc một cách có hiệu quả trong lĩnh vực được đào tạo. Cử nhân ngành QTKD Thương mại có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Về kiến thức:

Có kiến thức thường xuyên sâu về quản trị kinh doanh thương mại và hoạt động thương mại ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; về nghiệp vụ cụ thể như nghiên cứu thị trường, giao dịch đàm phán kinh doanh, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế. Kiến thức thường xuyên môn về QTKD Thương mại được gắn với làm việc nghề nghiệp trong môi trường trải nghiệm thực tiễn, khác với chương trình truyền thống là người học được đào tạo tại những công ty thương mại với 30% giờ thực hành những nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

Về năng lực:

Năng lực thường xuyên môn: Có kiến thức toàn diện và có hệ thống về lĩnh vực Thương mại và QTKD Thương mại như: lập kế hoạch và xây dựng chiến lược kinh doanh thương mại, nghiệp vụ kinh doanh thương mại như nghiên cứu thị trường, giao dịch đàm phán kinh doanh, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế.Năng lực quản lý: Có khả năng quản trị làm việc kinh doanh thương mại; quản trị nghiệp vụ kinh doanh thương mại như nghiên cứu thị trường, tạo nguồn hàng, dự trữ hàng hóa, bán hàng và dịch vụ khách hàng; quản trị những yếu tố và quá trình kinh doanh thương mại; có năng lực lãnh đạo nhóm làm việc, phát triển nhân viên, năng lực điều phối và xử lý vấn đề.Năng lực thích ứng: Khả năng thích ứng và linh hoạt lúc đối mặt với những thách thức và thay đổi trong môi trường làm việc: có năng lực đánh giá những cơ hội giúp điều chỉnh bản thân, khả năng kiểm soát, tự điều chỉnh và khắc phục vấn đề một cách logic và có hệ thống, vận dụng sáng tạo và linh hoạt những kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn công việc.

Về kỹ năng:

thường xuyên ngành Kinh doanh thương mại (POHE) được thiết kế đào tạo gắn kết kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường thực tế, do vậy, cử nhân tốt nghiệp thường xuyên ngành QTKD Thương mại cạnh cạnh việc thành thạo về kiến thức và nghiệp vụ thường xuyên môn, còn có năng lực phối hợp hoạt động theo nhóm và khả năng hoạt động độc lập, tự chủ; phong cách làm việc thường xuyên nghiệp; thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề thường xuyên môn; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực được đào tạo.

Về tinh thần, thái độ làm việc:

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Trình độ ngoại ngữ, tin học: Thông thạo Tiếng Anh, thuần thục tin học văn phòng và quản lý.

vị trí làm việc của sinh viên sau lúc tốt nghiệp:

công tác tại những công ty thương mại, phòng kinh doanh tiêu thụ, mua hàng của những công ty trong và ngoài nước, những cơ quan thương mại trung ương và địa phương, những ban kinh tế của Chính phủ, những vụ viện, trường học thường xuyên nghiên cứu về thương mại…

3. Giới thiệu những điểm nổi bật của chương trình

Giáo dục đại học định hướng ứng dụng (POHE) tập trung mạnh vào việc đào tạo sinh viên có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng ngay sau lúc tốt nghiệp ra trường.

Giá trị gia tăng quan trọng nhất của chương trình POHE là tính ứng dụng cao, gắn liền với thực tiễn. Sinh viên được làm quen với thực tiễn và làm việc nghề nghiệp của họ ngay trong quá trình học đại học, học đi đôi với hành. cạnh cạnh đó, đại diện thị trường lao động được mời hợp tác với nhà trường, tham gia vào quá trình đào tạo. Ngoài ra, sinh viên chương trình POHE được học tăng cường Tiếng Anh, cho cả tiếng Anh giao tiếp kinh doanh và Tiếng Anh thường xuyên ngành.

Sinh viên thường xuyên ngành Quản trị khách sạn và Quản trị lữ hành được học ngoại ngữ thứ 2 (Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung do sinh viên đăng ký).

Chương trình sử dụng phương pháp giảng dạy, học tập và trang thiết mắc phải tiên tiến, một vài môn học được giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh.

4. Bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp đại học chính quy do Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp.

5. Mức học phí (xem thêm): Năm 2020,là 4.200.000 VNĐ/tháng.

Xem thêm: Chỉ Số Triglyceride Là Gì, Nguy Hiểm lúc Chỉ Số Triglyceride Tăng

6. Phương thức, điều kiện tuyển sinh

Chương trình POHE tuyển sinh trong cả nước, theo quy định của trường ĐH KTQD. Thí sinh cần phải ghi trên phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh và dự thi vào chương trình POHE (Mã tuyển sinh: POHE) thì mới thuộc diện xét tuyển theo quy định này.

7. Địa chỉ liên hệ

thường xuyên mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.