[HICC.VN]

Mã ASCII cho từ ” thienmaonline.vn ” được biểu thị dưới dạng nhị phân, hệ thống số được sử dụng phổ biến nhất giúp mã hóa thông tin máy tính văn bản

những bạn đang xem: Replacement là gì

Thông tin hoàn toàn có thể được coi là khắc phục sự không chắc chắn; đó là câu trả lời cho câu hỏi “thực thể là gì” và do đó xác định cả bản chất và bản chất của những đặc tính của nó. quan điểm thông tin có ý nghĩa khác nhau trong những bối cảnh khác nhau.[1] Do đó, quan điểm này trở nên liên quan đến những quan điểm ràng buộc, giao tiếp, kiểm soát, dữ liệu, hình thức, giáo dục, kiến thức, ý nghĩa, hiểu biết, kích thích tinh thần, mô hình, nhận thức, đại diện và entropy.

Thông tin được liên kết với dữ liệu, vì dữ liệu đại diện cho những giá trị được quy cho những tham số và thông tin là dữ liệu theo ngữ cảnh và có ý nghĩa kèm theo. Thông tin cũng liên quan đến kiến thức, vì kiến thức biểu thị sự hiểu biết về một quan điểm trừu tượng hoặc cụ thể.[2]  

Về mặt truyền thông, thông tin được thể hiện dưới dạng nội dung của tin nhắn hoặc thông qua quan sát trực tiếp hoặc gián tiếp. chiếc được nhận thức hoàn toàn có thể được hiểu là một thông điệp theo đúng nghĩa của nó, và theo nghĩa đó, thông tin luôn được truyền tải như nội dung của một thông điệp.

Thông tin hoàn toàn có thể được mã hóa thành nhiều dạng khác nhau giúp truyền và giải thích (ví dụ, thông tin hoàn toàn có thể được mã hóa thành một chuỗi những dấu hiệu, hoặc được truyền qua tín hiệu). Nó cũng hoàn toàn có thể được mã hóa giúp lưu trữ và liên lạc an toàn.

Sự không chắc chắn của một sự kiện được đo bằng xác suất xảy ra của nó và tỷ lệ nghịch với điều đó. Một sự kiện càng không chắc chắn, càng cần nhiều thông tin giúp khắc phục sự không chắc chắn của sự kiện đó. Bit là một đơn vị thông tin điển hình, nhưng những đơn vị khác như nat hoàn toàn có thể được sử dụng. Ví dụ, thông tin được mã hóa trong một lần lật đồng xu “công bằng” là log 2 (2/1) = 1 bit và trong hai lần lật đồng xu công bằng là log 2 (4/1) = 2 bit.

Xem thêm: Ngõ Tiếng Anh Là Gì – Ngõ Trong Tiếng Anh: định Nghĩa, Ví Dụ

1 Phương pháp lý thuyết thông tin 2 Đầu vào cảm giác 3 Mang tính đại diện và phức tạp 4 Gây liên quan dẫn tới sự thay đổi 5 Thuộc tính trong vật lý 6 Ứng dụng của nghiên cứu thông tin 7 Thông tin qua trung gian công nghệ 8 Hồ sơ lưu trữ 9 Ký hiệu học 10 Xem thêm 11 xem thêm 12 Đọc thêm 13 Liên kết ngoài

Xem thêm: Nghĩa của từ receive là gì trong tiếng anh?

Phương pháp lý thuyết thông tin

Trong lý thuyết thông tin, thông tin được lấy dưới dạng một chuỗi những ký hiệu từ một bảng chữ chiếc, giả sử một bảng chữ chiếc đầu vào và một bảng chữ chiếc đầu ra. Xử lý thông tin bao gồm một hàm đầu vào-đầu ra ánh xạ bất kỳ chuỗi đầu vào nào từ χ thành một chuỗi đầu ra từ. những ánh xạ hoàn toàn có thể là xác suất hoặc xác định. Nó hoàn toàn có thể có bộ nhớ hoặc không có bộ nhớ.[3]

Đầu vào cảm giác

Thông tin thường sẽ hoàn toàn có thể được xem như một loại đầu vào cho một sinh vật hoặc hệ thống. Đầu vào có hai loại; một vài đầu vào rất quan trọng đối với chức năng của sinh vật (ví dụ, thức ăn) hoặc hệ thống (năng lượng) của chính chúng. Trong cuốn sách Sinh thái học giác quan [4] nhà sinh lý học Dathienmaonline.vnd B. Dusenbery đã gọi những đầu vào nguyên nhân này. những đầu vào (thông tin) khác chỉ quan trọng vì chúng được liên kết với những đầu vào nguyên nhân và hoàn toàn có thể được sử dụng giúp dự đoán sự xuất hiện của đầu vào nguyên nhân sau đó (và có lẽ là một vị trí khác). một vài thông tin rất quan trọng vì liên kết với những thông tin khác nhưng cuối cùng phải có kết nối với đầu vào nguyên nhân.

Trong thực tế, thông tin thường được mang theo bởi những kích thích yếu phải được phát hiện bởi những hệ thống cảm giác luôn luôn biệt và được khuếch đại bởi những đầu vào năng lượng trước lúc chúng hoàn toàn có thể làm việc với sinh vật hoặc hệ thống. Ví dụ, ánh sáng là chủ yếu (nhưng không chỉ, ví dụ, thực vật hoàn toàn có thể phát triển theo hướng nguồn sáng) là đầu vào nguyên nhân cho thực vật nhưng đối với động vật, nó chỉ đáp ứng thông tin. Ánh sáng màu phản chiếu từ một bông hoa quá yếu giúp quang hợp nhưng hệ thống thị giác của ong phát hiện ra nó và hệ thần kinh của ong sử dụng thông tin giúp dẫn ong đến hoa, vị trí ong thường tìm thấy mật hoa hoặc phấn hoa, là nguyên nhân đầu vào, phục vụ một chức năng dinh dưỡng.

Mang tính đại diện và phức tạp

Nhà khoa học nhận thức và nhà toán học ứng dụng Ronaldo thienmaonline.vngo cho rằng thông tin là một quan điểm yên cầu ít nhất hai thực thể liên quan giúp có ý nghĩa định lượng. Đây là, bất kỳ danh mục được xác định theo chiều của những đối tượng S và bất kỳ tập hợp con nào của nó R. R, về bản chất, là một đại diện của S, nhiều lần nói cách khác, truyền tải thông tin đại diện (và do đó, về quan điểm) về S. thienmaonline.vngo sau đó định nghĩa lượng thông tin mà R truyền tải về S là tốc độ thay đổi độ phức tạp của S mỗi lúc những đối tượng trong R được xóa khỏi S. Theo “Thông tin thienmaonline.vngo”, mô hình, tính bất biến, độ phức tạp, biểu diễn và thông tin của năm cấu trúc cơ bản của phổ quát khoa học được thống nhất theo một khung toán học mới.[5][6][7] Trong số những thứ khác, khuôn khổ nhằm khắc phục những hạn chế của thông tin Shannon-Weaver lúc cố gắng mô tả và đo lường thông tin chủ quan.

Gây liên quan dẫn tới sự thay đổi

Thông tin là bất kỳ loại mẫu nào có liên quan đến sự sinh ra hoặc thay đổi của những mẫu khác.[8][9] Theo nghĩa này, không cần một tâm trí có ý thức giúp nhận thức, ít đánh giá cao, mô hình.   Xem xét, ví dụ, DNA. Trình tự những nucleotide là một mô hình có liên quan đến sự sinh ra và phát triển của một sinh vật mà không cần một tâm trí có ý thức. Tuy nhiên, người ta hoàn toàn có thể lập luận rằng giúp con người xác định một cách có ý thức một mẫu, ví dụ như nucleotide, tự nhiên liên quan đến thienmaonline.vnệc xử lý thông tin có ý thức.

Lý thuyết hệ thống đôi lúc dường như đề cập đến thông tin theo nghĩa này, giả sử thông tin không nhất thiết liên quan đến bất kỳ tâm trí có ý thức nào và những mẫu lưu thông (do phản hồi) trong hệ thống hoàn toàn có thể được gọi là thông tin. Nói cách khác, hoàn toàn có thể nói rằng thông tin theo nghĩa này là thứ có khả năng được coi là đại diện, mặc dù không được tạo ra hoặc trình bày cho mục đích đó. Ví dụ, Gregory Bateson định nghĩa “thông tin” là “sự không giống nhau tạo việc không giống nhau”.[10]

Tuy nhiên, nếu tiền đề của “liên quan” ngụ ý rằng thông tin đã được nhận thức bởi một tâm trí có ý thức và cũng được giải thích bởi vì nó, bối cảnh cụ thể liên quan đến thienmaonline.vnệc giải thích này hoàn toàn có thể xảy ra sự chuyển đổi thông tin thành kiến thức. những định nghĩa phức tạp về cả “thông tin” và “kiến thức” làm cho thienmaonline.vnệc phân tích ngữ nghĩa và logic như vậy trở nên sự cố, nhưng tình huống “chuyển đổi” là một điểm quan trọng trong nghiên cứu thông tin vì nó liên quan đến kiến thức, nổi bật là trong ngành quản lý tri thức kinh doanh. Trong thực tiễn này, những công cụ và quy trình được sử dụng giúp hỗ trợ một nhân thienmaonline.vnên tri thức thực hiện nghiên cứu và đưa ra quyết định, bao gồm những bước như:

Xem lại thông tin giúp có được giá trị và ý nghĩa hiệu quả xem thêm siêu dữ liệu nếu có Thiết lập bối cảnh có liên quan, thường từ nhiều bối cảnh hoàn toàn có thể Xuất phát kiến thức mới từ thông tin Đưa ra quyết định hoặc đề xuất từ kiến thức kết quả

Stewart (2001) cho rằng thienmaonline.vnệc chuyển đổi thông tin thành kiến thức là rất quan trọng, nằm ở cốt lõi của thienmaonline.vnệc tạo ra giá trị và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp tiên tiến.

Từ điển thông tin Đan Mạch [11] cho rằng thông tin chỉ đáp ứng câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra. Cho dù câu trả lời đáp ứng kiến thức phụ thuộc vào người được thông báo. Vì vậy, một định nghĩa khái quát về quan điểm nên là: “Thông tin” = Câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể “.

lúc Marshall McLuhan nói về phương tiện truyền thông và liên quan của chúng đối với nền văn hóa của con người, ông đã đề cập đến cấu trúc của những đồ tạo tác sinh ra nên hành thienmaonline.vn và tư duy của chúng ta. Ngoài ra, pheromone thường được gọi là “thông tin” theo nghĩa này.

Thuộc tính trong vật lý

Thông tin có một ý nghĩa được xác định rõ trong vật lý. Năm 2003, JD Bekenstein tuyên bố rằng một xu thế phát triển trong vật lý là định nghĩa thế giới vật lý được tạo thành từ chính thông tin (và do đó thông tin được định nghĩa theo cách này) (xem Vật lý kỹ thuật viên số). Ví dụ về điều này bao gồm hiện tượng vướng víu lượng tử, trong số đó những hạt hoàn toàn có thể tương tác mà không cần tham chiếu đến sự phân tách của chúng hoặc tốc độ ánh sáng. Thông tin vật chất tự nó không thể truyền nhanh chóng hơn ánh sáng ngay cả lúc thông tin đó được truyền gián tiếp. Điều này hoàn toàn có thể dẫn tới tất cả những nỗ lực quan sát vật lý một hạt có mối quan hệ “vướng víu” với hạt khác mắc phải chậm lại, mặc dù những hạt không được kết nối theo bất kỳ cách nào khác ngoài thông tin mà chúng mang theo.

Giả thuyết vũ trụ toán học cho thấy một mô hình mới, trong số đó hầu như mọi thứ, từ những hạt và trường, thông qua những thực thể sinh học và ý thức, cho đến đa vũ trụ, hoàn toàn có thể được mô tả bằng những mô hình thông tin toán học. Cùng một mã thông báo, khoảng trống vũ trụ hoàn toàn có thể được sinh ra là sự vắng mặt của thông tin vật chất trong không gian (đặt những hạt ảo xuất hiện và tồn tại do biến động lượng tử, cũng như trường hấp dẫn và năng lượng tối). Không có gì hoàn toàn có thể hiểu được lúc mà trong số đó không có vấn đề gì, năng lượng, không gian, thời gian hoặc bất kỳ loại thông tin nào hoàn toàn có thể tồn tại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu sự đối xứng và cấu trúc mắc phải phá vỡ trong đa tạp (ví dụ như đa tạp sẽ có nước mắt hoặc hố). Thông tin vật lý tồn tại ngoài chân trời sự kiện, vì những quan sát thiên văn cho thấy, do sự giãn nở của vũ trụ, những vật thể ở xa tiếp tục vượt qua chân trời vũ trụ, như nhìn thấy từ thời gian hiện tại, quan điểm của người quan sát địa phương.

Một liên kết khác được thể hiện bằng thí nghiệm tư duy con quỷ của Maxwell. Trong thí nghiệm này, một mối quan hệ trực tiếp giữa thông tin và một thuộc tính vật lý khác, entropy, được thể hiện. Một hậu quả là không thể phá hủy thông tin mà không tăng entropy của một hệ thống; trong tình huống thực tế điều này thường sẽ có nghĩa là tạo ra nhiệt. Một kết quả triết học khác là thông tin hoàn toàn có thể được coi là hoàn toàn có thể thay thế được với năng lượng. Toyabe và cộng sự. về mặt thực nghiệm cho thấy thông tin hoàn toàn có thể được chuyển đổi thành công thienmaonline.vnệc.[12] Do đó, trong nghiên cứu về cổng logic, giới hạn thấp hơn về mặt lý thuyết của năng lượng nhiệt được giải phóng bởi cổng AND tăng cao so với cổng NOT (vì thông tin mắc phải phá hủy trong cổng AND và được chuyển đổi tốt nhất trong cổng NOT). Thông tin vật lý có vai trò nổi bật trong lý thuyết về máy tính lượng tử.

Trong nhiệt động lực học, thông tin là bất kỳ loại sự kiện nào liên quan đến trạng thái của một hệ thống động hoàn toàn có thể diễn giải thông tin.

Ứng dụng của nghiên cứu thông tin

Chu trình thông tin (được khắc phục toàn bộ hoặc trong những thành phần riêng lẻ của nó) là mối quan tâm to đối với công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cũng như khoa học thông tin. những trường này xử lý những quy trình và kỹ thuật viên liên quan đến thu thập thông tin (thông qua cảm ứng) và tạo (thông qua tính toán, xây dựng hoặc thành phần), xử lý (bao gồm mã hóa, mã hóa, nén, đóng gói), truyền tải (bao gồm tất cả những phương thức thienmaonline.vnễn thông), trình bày (cho tất cả phương pháp trực quan / hiển thị), lưu trữ (như từ tính hoặc quang học, cho tất cả phương pháp hình ba chiều), v.v.

Trực quan hóa thông tin (rút ngắn là Infothienmaonline.vns) phụ thuộc vào tính toán và biểu diễn kỹ thuật viên số của dữ liệu và hỗ trợ người người sử dụng nhận dạng mẫu và phát hiện bất thường

luôn luôn mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.