[HICC.VN]

Biểu đồ trạng thái nắm bắt vòng đời của những đối tượng, những hệ thống con (Subsystem) và những hệ thống. Chúng cho ta biết những trạng thái mà một đối tượng cũng có thể có và những sự kiện (những thông điệp nhận được, những khoảng thời gian đã qua đi, những lỗi xảy ra, những tình huống được thỏa mãn) sẽ liên quan đến những trạng thái đó ra làm sao dọc theo tiến trình thời gian. Biểu đồ trạng thái cũng có thể đí;nh kèm với tất cả những lớp có những trạng thái được nhận diện rõ ràng và có lối ứng xử phức tạp. Biểu đồ trạng thái xác định ứng xử và mô tả nó sẽ mắc phải không giống nhau ra sao phụ thuộc vào trạng thái, ngoài ra nó cũng còn mô tả rõ những sự kiện nào sẽ thay đổi trạng thái của những đối tượng của một lớp.

chúng ta đang xem: State diagram là gì

Trạng thái và sự chuyển đổi trạng thái (State transition)

Tất cả những đối tượng đều có trạng thái; trạng thái là một kết quả của những làm việc trước đó đã được đối tượng thực hiện và nó thường được xác định qua giá trị của những thuộc tí;nh cũng như những nối kết của đối tượng với những đối tượng khác. Một lớp cũng có thể có một thuộc tí;nh nổi bật xác định trạng thái, hoặc trạng thái cũng cũng có thể được xác định qua giá trị của những thuộc tí;nh “bình thường” trong đối tượng. Ví; dụ về những trạng thái của đối tượng:

– Hóa đơn (đối tượng) đã được trả tiền (trạng thái).

– Chiếc xe ô tô (đối tượng) đang đứng yên (trạng thái).

– Động cơ (đối tượng) đang vận hành (trạng thái).

– Jen (đối tượng) đang đóng vai trò người bán hàng (trạng thái).

– Kate (đối tượng) đã lấy chồng (trạng thái).

Một đối tượng sẽ thay đổi trạng thái lúc có một việc nào đó xảy ra, thứ được gọi là sự kiện; ví; dụ có ai đó trả tiền cho hóa đơn, bật động cơ xe ô tô nhiều lần là lấy chồng lấy vợ. Khí;a cạnh động có hai chiều không gian: tương tác và sự chuyển đổi trạng thái nội bộ. Tương tác mô tả lối ứng xử đối ngoại của những đối tượng và đưa ra đối tượng này sẽ tương tác với những đối tượng khác ra sao (qua việc gửi thông điệp, nối kết hoặc chấm dứt nối kết). Sự chuyển đổi trạng thái nội bộ mô tả một đối tượng sẽ thay đổi những trạng thái ra sao – ví; dụ giá trị những thuộc tí;nh nội bộ của nó sẽ mắc phải thay đổi ra làm sao. Biểu đồ trạng thái được sử dụng nhằm mô tả việc bản thân đối tượng phản ứng lại ra sao trước những sự kiện và chúng thay đổi những trạng thái nội bộ của chúng ra làm sao, ví; dụ, một hóa đơn sẽ chuyển từ trạng thái chưa trả tiền sang trạng thái đã trả tiền lúc có ai đó trả tiền cho nó. lúc một hóa đơn được tạo ra, trước tiên nó bước vào trạng thái chưa được trả tiền.

Xem thêm: Vinhome Mễ Trì Ở Đâu – Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Biểu đồ trạng thái

Biểu đồ trạng thái thể hiện những khí;a cạnh mà ta quan tâm tới lúc xem xét trạng thái của một đối tượng:

– Trạng thái ban đầu

– một vài trạng thái ở giữa

– Một hoặc nhiều trạng thái kết thúc

– Sự chuyển đổi giữa những trạng thái

– Những sự kiện gây nên sự chuyển đổi từ một trạng thái này sang trạng thái khác

Hình sau sẽ đưa ra những kí; hiệu UML thể hiện trạng thái bắt đầu tiến hành khởi động và trạng thái kết thúc, sự kiện cũng như những trạng thái của một đối tượng.

*

Hình 6.6– những ký hiệu UML thể hiện bắt đầu tiến hành khởi động, kết thúc, sự kiện và trạng thái của một đối tượng.

*

Hình 6.7– Biểu đồ trạng thái thực hiện hoá đơn.

Một trạng thái cũng có thể có ba thành phần, như được chỉ trong hình sau :

*

Hình 6.8– những ngăn Tên, Biến trạng thái và hành động

Phần thứ nhất đưa ra tên của trạng thái, ví; dụ như chờ, đã được trả tiền nhiều lần đang chuyển động. Phần thứ hai (không cần) dành cho những biến trạng thái. Đây là những thuộc tí;nh của lớp được thể hiện qua biểu đồ trạng thái; nhiều lúc những biến tạm thời cũng tỏ ra rất hữu dụng trong trạng thái, ví; dụ như những loại biến đếm (counter). Phần thứ ba (không cần) là phần dành cho làm việc, vị trí những sự kiện và những hành động cũng có thể được liệt kê. Có ba loại sự kiện chuẩn hóa cũng có thể được sử dụng cho phần hành động: entry (đi vào), exit (thoát), do (thực hiện). Loại sự kiệnđi vào được sử dụng nhằm xác định những hành động khởi nhập trạng thái, ví; dụ gán giá trị cho một thuộc tí;nh hoặc gửi đi một thông điệp. Sự kiện thoát cũng có thể được sử dụng nhằm xác định hành động lúc rời bỏ trạng thái. Sự kiện thực hiện được sử dụng nhằm xác định hành động cần phải được thực hiện trong trạng thái, ví; dụ như gửi một thông điệp, chờ, nhiều lần tí;nh toán. Ba loại sự kiện chuẩn này không thể được sử dụng cho những mục đí;ch khác.

Một sự chuyển đổi trạng thái thường sẽ có một sự kiện đi kèm với nó, nhưng không cần. Nếu có một sự kiện đi kèm, sự thay đổi trạng thái sẽ được thực hiện lúc sự kiện kia xảy ra. Một hành động loại thực hiện trong trạng thái cũng có thể là một quá trình đang tiếp diễn (ví; dụ chờ, điều khiển những thủ tục,…) phải được thực hiện trong những lúc đối tượng vẫn ở nguyên trong trạng thái này. Một hành động thực hiện cũng có thể mắc phải ngắt bởi những sự kiện từ ngoài, có nghĩa là một sự kiện kiện gây nên một sự chuyển đổi trạng thái cũng có thể ngưng ngắt một hành động thực hiện mang tí;nh nội bộ đang tiếp diễn.

Trong trường hợp một sự chuyển đổi trạng thái không có sự kiện đi kèm thì trạng thái sẽ thay đổi lúc hành động nội bộ trong trạng thái đã được thực hiện xong (hành động nội bộ kiểu đi vào, thoát, thực hiện nhiều lần những hành động do người sử dụng định nghĩa). Theo đó, lúc tất cả những hành động thuộc trạng thái đã được thực hiện xong, một sự thay đổi trạng thái sẽ tự động xảy ra mà không cần sự kiện từ ngoài.

Xem thêm: Mainstream Là Gì – Phân Biệt Mainstream Và Indie ở Vpop

*

Hình 6.9– chuyển đổi trạng thái không có sự kiện từ ngoài. Sự thay đổi trạng thái xảy ra lúc những làm việc trong mỗi trạng thái được thực hiện xong.

luôn mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.