Cách đưa icon ra ngoài màn hình Win 10 đơn giản

Cách đưa icon ra ngoài màn hình trên Windows 10

Tính đến thời điểm này thì hệ điều hành Windows 10 là một trong những hệ điều hành khó sử dụng. Bởi đây là hệ điều hành mới cho nên chúng ta vẫn chưa thể thực hiện hết được các mánh khóe hay các thao tác nâng cao khác . Việc đưa Icon như  This […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.