Cách sử dụng Google Drive

Hướng dẫn sử dụng Google Drive chuyên nghiệp nhất

Hướng dẫn sử dụng Google Drive toàn tập chi tiết nhất

Cùng với Dropbox hay icloud ( hệ điều hành IOS), thì Google Drive chính là nơi lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất và cũng hữu dụng nhất của Google. Chính vì thế, bạn biết cách sử dụng những mẹo vặt trên Drive sẽ giúp bạn làm việc với máy tính một cách dễ dàng…

Xem thêm