cách tắt update Windows 8.1

Cách tắt Update Windows 8

Chi tiết cách tắt Update Windows 8/8.1 cực chuẩn dễ hiểu

Việc tự động Update Windows 8 và Windows 8.1 thực sự nó gây ảnh hưởng đến rất nhiều công việc của chúng ta. Đặc biệt là đối với những ai thường xuyên phải sử dụng máy tính. Mỗi lần Windows 8 và Windows 8.1 Update thì nó thường mất 1 khoảng thời gian tải về…

Xem thêm