Cách cài DNS Google 8.8.8.8 & 8.8.4.4 nhanh và chính xác

DNS Google

DNS Google là dải IP 8.8.8.8 và 8.8.4.4 được dùng để cài đặt . Giúp cho chúng ta có thể truy cập vào các trang web nước ngoài và ngoài ra nó cũng giúp tăng tốc độ mạng nước ngoài tốt hơn . Chính vì thế việc cài đặt DNS Google cho điện thoại và […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.