Tag Archives: Concise Beam 4.63a

Concise Beam 4.63a

Các đặc điểm của Concise Beam 4.63a

Concise Beam 4.63a – Phân tích, thiết kế công trình xây dựng Concise Beam hay gọi theo tiếng việt là Dầm ngắn . Đây là một chương trình để thiết kế dầm bê tông đúc sẵn . Nó được lập trình với mục đích phân tích tải trọng đồng thời kiểm tra thiết kế theo […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.