Tag Archives: đặt địa chỉ Ip tĩnh

Hướng dẫn cách đặt địa chỉ ip tĩnh trên windows 7, 8, 10 chỉ mất 1 phút

Địa chỉ IP tĩnh là gì ?

Truy cập Internet IP tĩnh (còn được gọi là truy cập Internet IP cố định) hoặc bộ định tuyến của đã đặt giới hạn địa chỉ IP. Sau khi cáp mạng được kết nối với máy tính, máy tính không thể truy cập Internet, vậy lý do là gì? Trong thực tế những trường hợp […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.