Tag: iTunes 64bit

Itunes 12.10.4

iTunes 12.10.4 for Windows 64bit

Phần mềm iTunes 12.10.4 là phiên bản mới nhất dành cho hệ điều hành Windows 64bit do Apple phát hành , chính vì thế nó là bản cập nhập và nâng cấp của các phiên …