Tag: iTunes 64bit cho Windows

Itunes 12.10.4

iTunes 12.10.4 for Windows 64bit

Phần mềm iTunes 12.10.4 là phiên bản mới nhất dành cho hệ điều hành Windows 64bit do Apple phát hành , chính vì thế nó là bản cập nhập và nâng cấp của các phiên …