6 cách làm tròn số trong Excel vừa nhanh, đơn giản lại dễ nhớ

6 cách làm tròn số trong Excel vừa nhanh, đơn giản lại dễ nhớ

Khi sử dụng bảng tính Excel, để các số liệu gọn hơn thì việc làm tròn số là công việc vô cùng cần thiết. Bởi khi bạn làm tròn số thì các công việc tính toán tiếp theo cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy nên 6 cách làm tròn số trong Excel dưới […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.