Launching

Launching là gì

Launching là gì ? Hiểu như thế nào là đúng nhất ?

Khái niệm Launching là gì ? Thực sự không có nhiều người biết kể cả những ai là người am hiểu về ngôn ngữ tiếng Anh .Launch là một động từ được chúng ta dịch ra có nghĩa là :  tung ra, phóng, khởi đầu, khai trương, hạ thủy, ban bố.. Vậy Launching là gì…

Xem thêm