Tag: Lightroom 6.0

Lightroom 6.0

Lightroom 6.0

Phần mềm Lightroom 6.0 là một trong những phiên bản mới nhất tương tự như phần mềm chỉnh sửa ảnh Adobe Photoshop, tuy nhiên phần mềm này giúp tăng khả năng chỉnh sửa, xử lý …