Tag: phần mềm chuyển đổi video

Download BDtoAVCHD 2.9.3 – Công cụ sao lưu video vào đĩa

BDtoAVCHD 2.9.3

Download BDtoAVCHD 2.9.3 – Công cụ sao lưu video vào đĩa BDtoAVCHD 2.9.3 được lập trình với mục đích là tạo ra các đĩa AVCHD từ các tệp Blu-Ray hoặc HD MKV . BDtoAVCHD 2.9.3 …