plugin chèn sản phẩm vào bài viết

Chèn sản phẩm vào bài viết-7

Cách chèn sản phẩm vào bài viết bằng Plugin theo ý muốn

Có rất nhiều người hỏi mình là làm cách nào để chèn sản phẩm vào giữa bài viết để có thể vừa tối ưu SEO lại vừa có thể thực hiện bán hàng ngay trên bài viết , chính vì thế hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người cách chèn sản phẩm lên…

Xem thêm