Tag: Rufus 3.8

Rufus 3.8

Rufus 3.8

Phần mềm Rufus 3.8 là phiên bản mới nhất hỗ trợ chúng ta thực hiện tạo một USB boot với đầy đủ các chức năng như một chiếc đĩa  . Chúng ta có thể sử …