Tag: xinput1_3.dll cho Windows 10

xinput1_3

Download xinput1_3.dll cho Windows 10

Có rất nhiều khi nâng cấp Windows 8.1 lên Windows 10 gặp phải tình trạng dở khóc dở cười khi nhận được thông báo thiếu file xinput1_3.dll cho Windows 10 . Thực ra đây là …