Cách xóa Windows.old hoàn toàn khỏi Windows nhanh

Cách xóa file windows.old nhanh

Nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta thấy ổ C có file Windows.old đó là chúng ta đã thực hiện cài đặt lại hệ điều hành. Mà không thực hiện cài qua DOS mà lại thực hiện cài đặt trực tiếp trên ổ cứng . Để mà xóa windows old bạn có thể thực hiện […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.