xoay ngang trang giấy

Cách xoay ngang 1 trang giấy trong Word 2010 , 2013 ,2016

Cách xoay ngang 1 trang giấy trong Word 2010, 2013, 2016

Khi bạn thực hiện các công việc, bạn phải lập các bảng biểu. Nhưng bảng với nhiều dữ liệu rất nhiều thông tin được chia thành nhiều cột khiến cho thông tin bị tràn ra các trang giấy khác. Bởi vậy, việc xoay ngang trang giấy là một việc vô cùng cần thiết. Nhưng không…

Xem thêm