[HICC.VN]

Việc sử dụng phần mềm AutoCAD là một cách tối giản hóa những bước nhằm hoàn thành một bản vẽ hoàn thiện. Cùng với đó những lệnh trong CAD sẽ trợ giúp đỡ người sử dụng tận dụng được những chức năng của chúng nhằm tạo ra bản vẽ giá trị, tính tiết kiệm thời gian và công sức của chúng ta vô vàn. Vậy chúng ta đã biết chức năng của những lệnh cơ bản trong CAD nhiều lần chưa. Nếu chúng ta vẫn chưa biết thì nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ về những lệnh cơ bản trong CAD và chức năng của nó nhằm trợ giúp đỡ những chúng ta làm việc một cách hiệu quả, tăng công suất và tiện lợi nhất hoàn toàn có thể.

các lệnh cơ bản trong cad
những lệnh cơ bản trong cad

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng A.

 1. A – ARC: Lệnh sử dụng nhằm vẽ cung tròn.
 2. AA – ARC: Sử dụng tính diện tích và chu vi của một hình.
 3. AL – AREA: Sử dụng nhằm di chuyển, xoay hoặc scale.
 4. AR – ARRAY: Sử dụng nhằm sao chép đối tượng thành một dãy trong 2D.
 5. ATT – ATTDEF: Lệnh này sử dụng nhằm định nghĩa thuộc tính.
 6. ATE – ATTEDIT: Lệnh hiệu chỉnh thuộc tính Block.
  các lệnh cơ bản trong cad
  những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng A

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng B.

 1. B – BLOCK: Sử dụng nhằm tạo Block.
 2. BO – BOUNDARY: Sử dụng tạo đa tuyến kín.
 3. BR – BREAK: Sử dụng cắt một phần nào đó đoạn thẳng giữa 2 điểm được chọn.

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng C.

 1. C – CIRCLE: sử dụng nhằm vẽ đường tròn trong bản vẽ.
 2. CH – PROPERTIES: sử dụng nhằm hiệu chỉnh tính chất của đối tượng được chọn.
 3. CHA – ChaMFER: sử dụng nhằm vát mép cho những cạnh.
 4. CO, CP – COPY: Sử dụng sao chép đối tượng được chọn.

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng D.

 1. D – DIMSTYLE: Sử dụng tạo kiểu của kích thước.
 2. DAL – DIMALIGNED: Sử dụng ghi kích thước theo hướng xiên.
 3. DAN – DIMANGULAR: Sử dụng ghi kích của góc.
 4. DBA – DIMBASELINE:Sử dụng ghi kích thước song song.
 5. DCO – DIMCONTINUE: Sử dụng ghi kích thước nối tiếp.
 6. DDI – DIMDIAMETER: Sử dụng ghi kích thước đường kính.
 7. DED – DIMEDIT:  Sử dụng chỉnh sửa chữa những kích thước.
 8. DI – DIST: Sử dụng đo khoảng cách và đo góc giữa 2 điểm.
  các lệnh cơ bản trong cad
  những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng D
 1. DIV – DIVIDE: Sử dụng nhằm chia những đối tượng thành những phần bằng nhau.
 2. DLI – DIMLINEAR: Sử dụng lúc ghi kích thước nằm ngang.
 3. DO – DONUT: Sử dụng vẽ hình vành khăn.
 4. DOR – DIMORDINATE: Sử dụng ghi tọa độ điểm
 5. DRA – DIMRADIUS: Sử dụng ghi kích thước bán kính.
 6. DT – DTEXT:  Sử dụng nhằm ghi văn bản.

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng E.

 1. E ­- ERASE: Sử dụng lúc suy nghĩ xoá đối tượng
 2. ED -­ DDEDIT: Sử dụng nhằm hiệu chỉnh kích thước
 3. EL ­- ELLIPSE: Sử dụng vẽ  hình elip
 4. EX ­- EXTEND: sử dụng nhằm làm tăng đối tượng
 5. EXIT -­ QUIT: sử dụng lúc suy nghĩ thoát khỏi chương trình
 6. EXT ­- EXTRUDE: sử dụng nhằm tạo khối từ hình 2D F
 7. F ­- FILLET: sử dụng tạo góc lượn hoặc bo tròn góc
 8. FI -­ FILTER: sử dụng nhằm chọn lọc đối tượng theo thuộc tính

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng F.

 1. H -­ BHATCH: sử dụng nhằm vẽ mặt cắt
 2. H -­ HATCH: sử dụng nhằm vẽ mặt cắt
 3. HE -­ HATCHEDIT: sử dụng nhằm hiệu chỉnh mặt cắt
 4. HI -­ HIDE: sử dụng nhằm tạo lại mô hình 3D với những đường mắc phải khuất

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng I.

 1. I -­ INSERT: Sử dụng lúc chèn khối
 2. I – ­INSERT: sử dụng nhằm chỉnh sửa chữa khối được chèn
 3. IN ­- INTERSECT: sử dụng lúc suy nghĩ tạo ra phần giao của 2 đối tượng

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng L.

 1. L­ – LINE: sử dụng nhằm vẽ đường thẳng
 2. LA ­- LAYER: sử dụng nhằm tạo lớp và những thuộc tính
 3. LA -­ LAYER: sử dụng nhằm hiệu chỉnh thuộc tính của layer
 4. LE ­- LEADER: sử dụng nhằm tạo đường dẫn chú thích
 5. LEN -­ LENGTHEN: sử dụng làm tăng hoặc thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước
 6. LW ­- LWEIGHT: sử dụng lúc khai báo nhiều lần thay đổi chiều dày nét vẽ
 7. LO – LAYOUT: sử dụng nhằm tạo layout
 8. LT -­ LINETYPE: sử dụng nhằm hiển thị hộp thoại tạo và xác lập những kiểu đường
 9. LTS ­- LTSCALE: sử dụng nhằm xác lập tỉ lệ đường nét

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng M.

 1. M ­- MOVE: sử dụng nhằm di chuyển đối tượng được chọn
 2. MA -­ MATCHPROP: Sử dụng sao chép những thuộc tính từ một đối tượng này sang một nhiều lần nhiều đối t­ượng khác
 3. MI ­- MIRROR: Sử dụng nhằm lấy đối xứng quanh 1 trục
 4. ML -­ MLINE: sử dụng nhằm tạo ra những đường song song
 5. MO – PROPERTIES: sử dụng hiệu chỉnh những thuộc tính
 6. MS – MSPACE: sử dụng nhằm chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình
 7. MT – MTEXT: Sử dụng tạo ra 1 đoạn văn bản
 8. MV – MVIEW: Sử dụng tạo ra cửa sổ động

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng O.

 1. O – OFFSET: Sử dụng sao chép song song

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng P.

 1. P – PAN: sử dụng lúc suy nghĩ chuyển cả bản vẽ
 2. P – PAN: sử dụng lúc chuyển cả bản vẽ từ điểm  thứ nhất sang điểm thứ 2
 3. PE – PEDIT: sử dụng nhằm chỉnh sửa chữa những đa tuyến
 4. PL – PLINE: Sử dụng vẽ đa tuyến
 5. PO – POINT: Sử dụng vẽ điểm
 6. POL – POLYGON: Sử dụng vẽ đa giác đều khép kín
 7. PS – PSPACE: sử dụng nhằm chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng R.

 1. R – REDRAW: sử dụng nhằm làm tươi lại màn hình
 2. REC – RECTANGLE: sử dụng nhằm vẽ hình chữ nhật
 3. REG­ – REGION: sử dụng nhằm tạo miền
 4. REV -­ REVOLVE: sử dụng nhằm tạo khối 3D tròn xoay
 5. RO ­- ROTATE: sử dụng lúc xoay những đối tượng được chọn xung quanh một điểm
 6. RR – RENDER: sử dụng lúc suy nghĩ hiển thị vật liệu, cây cảnh, đèn,… đối tượng

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng S.

 1. S -­ StrETCH: Sử dụng nhằm làm tăng, thu ngắn hoặc tập hợp đối tượng
 2. SC -­ SCALE: Sử dụng lúc suy nghĩ phóng to hoặc thu nhỏ theo tỷ lệ
 3. SHA -­ SHADE: Sử dụng nhằm tô bóng đối tượng 3D
 4. SL -­ SLICE: Sử dụng lúc cắt khối 3D
 5. SO -­ SOLID: Sử dụng nhằm tạo ra những đa tuyến bố thể được tô đầy
 6. SPL ­- SPLINE: Sử dụng nhằm vẽ đường cong bất kỳ
 7. SPE -­ SPLINEDIT: Sử dụng nhằm hiệu chỉnh spline
 8. ST -­ STYLE: Sử dụng nhằm tạo những kiểu ghi văn bản
 9. SU -­ SUBTRACT: Sử dụng trong phép trừ khối

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng T.

 1. T – MTEXT: sử dụng nhằm tạo ra một đoạn văn bản
 2. TH -­ THICKNESS: sử dụng nhằm tạo độ dày cho đối tượng
 3. TOR ­- TORUS: sử dụng nhằm vẽ hình xuyến
 4. TR ­- TRIM: sử dụng nhằm cắt xén đối tượng

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng U.

 1. UN ­- UNITS: sử dụng nhằm định đơn vị bản vẽ
 2. UNI -­ UNION: sử dụng trong phép cộng khối

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng V.

 1. VP -­ DDVPOINT: sử dụng nhằm xác lập hướng xem 3 chiều

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng W.

 1. WE ­ WEDGE: sử dụng lúc suy nghĩ vẽ hình nêm.

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng X.

 1. X­ – EXPLODE: sử dụng nhằm phân rã đối tượng
 2. XR – XREF: sử dụng nhằm tham chiếu ngoại vào những File bản vẽ

những lệnh trong CAD bắt đầu tiến hành khởi động bằng M.

 1. Z – ZOOM: sử dụng nhằm phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng.

Trên đây là tổng hợp những lệnh cơ bản trong CAD được sử dụng nhiều nhất. Hy vọng thông qua nội dung bài viết những chúng ta đã hoàn toàn có thể biết thêm nhiều lệnh cũng với nhiều chức năng nhằm làm việc hiệu quả và hoàn thành công việc nhanh chóng chóng hơn. Chúc những chúng ta thành công.

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.