[HICC.VN]

Contents

1 Varchar vs Nvarchar2 Varchar là gì?3 Nvarchar là gì?4 Sự khác nhau giữa Varchar và Nvarchar là gì?

Varchar vs Nvarchar

Sự khác nhau giữa varchar và nvarchar nêu ra cách dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Một hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm dữ liệu và dữ liệu được định nghĩa bởi những kiểu dữ liệu. Một kiểu dữ liệu cho biết loại giá trị mà một cột cũng có thể chứa. Mỗi cột trong một bảng cơ sở dữ liệu phải có một tên và một kiểu dữ liệu. Ngày nay, có vô số loại dữ liệu có sẵn trong thiết kế cơ sở dữ liệu. Trong số những kiểu dữ liệu này, varchar và nvarchar được sử dụng nhằm lưu trữ những ký tự chuỗi. Varchar và Nvarchar dường như cũng có thể hoán đổi cho nhau. Nhưng hai loại này có lợi thế khác nhau, và chúng được sử dụng cho những mục đích khác nhau.

những bạn đang xem: Varchar là gì

Varchar là gì?

Như tên cho thấy, varchar là ký tự khác hoặc thay đổi char. Cú pháp của varchar là VARCHAR . Varchar lưu trữ dữ liệu ASCII là dữ liệu không phải là Unicode, và đó là loại dữ liệu được sử dụng trong việc sử dụng thông thường. Varchar sử dụng một byte cho mỗi ký tự. Nó cũng lưu trữ chiều dài của mỗi chuỗi trong cơ sở dữ liệu. Varchar có chiều dài dữ liệu thay đổi và cũng có thể lưu trữ tối đa 8000 ký tự không phải là Unicode. Loại dữ liệu này rất linh hoạt và sẽ chấp nhận hầu hết những loại dữ liệu khác nhau. Varchar không cho phép những bạn lưu trữ những ký tự trống cho những phần không sử dụng của chuỗi. Kích thước lưu trữ tối đa của varchar là 2 GB và dung lượng lưu trữ thực của dữ liệu là chiều dài thực tế của dữ liệu cộng với hai byte. Mặc dù varchar chậm hơn char, nó sử dụng phân bổ bộ nhớ động. Không chỉ những chuỗi mà còn những kiểu không phải chuỗi như kiểu ngày, “14 tháng 2”, “12/11/2014” cũng cũng có thể được lưu trữ trong kiểu dữ liệu varchar.

*

Nvarchar là gì?

Nvarchar gợi ý nhân vật khác nhau hoặc quốc gia khác nhau. Cú pháp của nvarchar là NVARCHAR . Nvarchar cũng có thể lưu trữ những loại dữ liệu khác nhau với chiều dài khác nhau. Chúng là dữ liệu Unicode và dữ liệu và ngôn ngữ đa ngôn ngữ với những ký tự giống như byte kép ở Trung Quốc. Nvarchar sử dụng 2 byte cho mỗi ký tự, và nó cũng có thể lưu trữ giới hạn tối đa 4000 ký tự và chiều dài tối đa là 2 GB. Nvarchar xử lý chuỗi như là chuỗi rỗng và không có ký tự. Kích thước lưu trữ gấp đôi số ký tự kích thước cộng với hai byte. Trong nvarchar, những khoảng trống sau không mắc phải xóa lúc giá trị được lưu trữ và nhận.

Sự khác nhau giữa Varchar và Nvarchar là gì?

Sự khác nhau chính giữa varchar và nvarchar nêu ra cách dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

• Varchar lưu trữ những giá trị ASCII và nvarchar lưu những ký tự Unicode.

• Varchar sử dụng một byte cho mỗi ký tự trong những lúc nvarchar sử dụng hai byte cho mỗi ký tự.

Xem thêm: Serp Là Gì – Khám Phá Serp Cùng toàn bộ nhân viên Nef Digital

• Varchar chứa những ký tự không phải là ký tự Unicode với độ dài thay đổi và Nvarchar lưu trữ những ký tự Unicode với chiều dài thay đổi.

• Varchar cũng có thể lưu trữ tối đa 8000 ký tự không phải Unicode và nvarchar lưu trữ tối đa 4000 ký tự Unicode hoặc không phải Unicode.

Varchar là tốt hơn nhằm sử dụng ở những vị trí có biến với những ký tự không phải là ký tự Unicode. Nvarchar được sử dụng ở những vị trí có vô số ký tự Unicode khác nhau.

• Kích thước lưu trữ của varchar là số byte bằng với số ký tự cộng với hai byte được dành riêng cho bù đắp. Nvarchar sử dụng số byte bằng với hai lần số ký tự cộng với hai byte được dành riêng cho bù đắp.

• Tất cả những hệ điều hành tiên tiến và những nền tảng phát triển sử dụng Unicode nội bộ. Vì vậy, nvarchar được sử dụng vô số thay vì varchar nhằm tránh chuyển đổi những kiểu dữ liệu.

Xem thêm: Tải Avatar Mới Nhất Về điện Thoại, Tai Game Avatar Ve Dien Thoai

Tóm tắt:

Nvarchar vs Varchar

Varchar và nvarchar là những loại dữ liệu có chiều dài thay đổi mà chúng ta sử dụng nhằm lưu trữ những loại dây khác nhau. Những kiểu dữ liệu này hữu ích trong những hệ điều hành tiên tiến. Những kiểu dữ liệu này tránh chuyển đổi dữ liệu từ loại này sang loại khác theo hệ điều hành. Vì vậy, varchar và nvarchar trợ giúp đỡ lập trình nhằm xác định chuỗi Unicode và không Unicode mà không gặp vấn đề nhiều. Hai loại dữ liệu này rất hữu ích trong lập trình.

 

luôn mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.