[HICC.VN]

Từ là đơn vị sẵn có trong ngôn ngữ. Từ là đơn vị nhỏ nhất, được cấu tạo ổn định, mang nghĩa hoàn chỉnh, được người sử dụng giúp cấu thành nên câu. Từ hoàn toàn có thể làm tên gọi của sự vật (danh từ), chỉ những làm việc (động từ), trạng thái, tính chất (tính từ)… Từ là công cụ biểu thị quan điểm của con người đối với hiện thực.

Trong ngôn ngữ học, từ là đối tượng nghiên cứu của nhiều cấp độ khác nhau, như được cấu tạo từ, hình thái hoc, ngữ âm học, phong cách học, cú pháp học.

Mục lục

1 Đơn vị được cấu tạo 2 Phương thức được cấu tạo 3 Biến thể của từ 4 tìm hiểu thêm

Đơn vị được cấu tạo

Đơn vị cơ sở giúp được cấu tạo từ tiếng thienmaonline.vnệt là những tiếng, chiếc mà ngữ âm học vẫn gọi là những âm tiết ” Tiếng là đơn vị được cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm 1 tiếng là từ đơn, từ gồm nhiều tiếng hoặc 2 tiếng là từ phức.

Mặc dù nguyên tắc phổ biến là những từ được được cấu tạo từ những hình vị, nhưng hình vị trong những ngôn ngữ khác nhau hoàn toàn có thể không như nhau.

Tiếng của tiếng thienmaonline.vnệt có giá trị tương đương như hình vị trong những ngôn ngữ khác, và người ta cũng gọi chúng là những hình tiết (morphemesyllable) – âm tiết có giá trị hình thái học.

Xét về ý nghĩa, về giá trị ngữ pháp, về năng lực tham gia được cấu tạo từ… không phải tiếng (hình tiết) nào cũng như nhau.

Trước hết hoàn toàn có thể thấy ở bình diện nội dung:

Sự tranh luận về giá trị và ý nghĩa của tiếng, thực sự chỉ tập trung ở những tiếng thuộc loại b.

chúng ta đang xem: Vỉa hầu là gì

 và c., nhất là loại c. Tuy nhiên, tư cách và giá trị tương đương với hình vị trong tiếng thienmaonline.vnệt vẫn hoàn toàn có thể chứng minh được (mặc dù chưa thực sự có sức thuyết phục tuyệt đối cho tất cả mọi trường hợp) qua những hiện tượng tách rời, lặp, chen thành tố, rút gọn… Ví dụ:

Mặt khác, cũng cần thấy rằng những tiếng thuộc loại c.

Xem thêm: Income Là Gì – Phân Biệt Salary, Wage Và Income

 này không chiếm số lượng nhiều trong tiếng thienmaonline.vnệt; và đông đảo trong số đó lại thuộc xuất xứ ngoại lai. Chúng thuộc phạm thienmaonline.vn ở vùng biên chứ không phải ở vùng tâm của tiếng thienmaonline.vnệt. Hơn nữa, mặt dù chưa có những chứng cứ đầy đủ về mặt tâm lý ngôn ngữ học, nhưng chúng ta cũng phải lưu ý đến một điều là: trong ứng xử ngôn ngữ, dường như người thienmaonline.vnệt luôn luôn có tâm lý chờ đợi ở mỗi tiếng (bất kể tiếng đó ra sao) một phần nghĩa nào đấy; hoặc sẵn sàng cấp cho nó một nghĩa nào đấy. Nếu không vậy thì làm sao người ta hoàn toàn có thể chấp nhận được những tiếng, những câu như sau: “Trời đất khen sao khéo khéo phòm” của Hồ Xuân Hương?

Nói tóm lại, trong thienmaonline.vnệt ngữ học thời nay, nếu lấy tiêu chí “có đưa ra, có quy chiếu vào đối tượng nào, quan điểm nào nhiều lần không” thì người ta vẫn quen phân loại và gọi những tiếng thuộc loại a. kể trên là loại tiếng có nghĩa; còn những tiếng thuộc loại b.

Xem thêm: Animate là gì

 và c. là tiếng vô nghĩa.

Về năng lực làm việc ngữ pháp, hoàn toàn có thể căn cứ vào tiêu chí: “có khả năng làm việc tự do nhiều lần không” giúp chia những tiếng thành hai loại:

Tuy nhiên, ranh giới của những loại tiếng không phải là hoàn toàn tuyệt đối. Cần phải lưu ý đến những trường hợp trung gian giữa loại này với loại kia, phạm thienmaonline.vn này với phạm thienmaonline.vn kia.

Phương thức được cấu tạo

Từ tiếng thienmaonline.vnệt được được cấu tạo hoặc là bằng những người sử dụng một tiếng, hoặc là tổ hợp những tiếng lại theo lối nào đó.

Phương thức người sử dụng một tiếng làm một từ sẽ cho ta những từ đơn (còn gọi là từ đơn tiết). Vậy từ đơn ở đây được hiểu là những từ được cấu tạo bằng một tiếng.

Phương thức tổ hợp (ghép) những tiếng lại, mà giữa những tiếng (thành tố được cấu tạo) đó có quan hệ về nghĩa với nhau, sẽ cho ta những từ gọi là từ ghép. Dựa vào tính chất của mối quan hệ về nghĩa giữa những thành tố được cấu tạo, hoàn toàn có thể phân loại từ ghép tiếng thienmaonline.vnệt như sau:

Từ ghép đẳng lập. Đây là những từ mà những thành tố được cấu tạo có quan hệ bình đẳng với nhau về nghĩa. Ở đây, hoàn toàn có thể lưu ý tới hai khả năng.

Từ ghép chính phụ. Những từ ghép mà có thành tố được cấu tạo này phụ thuộc vào thành tố được cấu tạo kia, đều được gọi là từ ghép chính phụ. Thành tố phụ có vai trò phân loại, thường xuyên biệt hoá và sắc thái hoá cho thành tố chính. Ví dụ: tàu hoả, đường sắt, sân bay, hàng không, nông sản, cà chua, máy chiếc, dưa hấu, cỏ gà… xấu bụng, tốt mã, lão hoá… xanh lè, đỏ rực, ngay đơ, thằng tắp, sưng vù…

Phương thức tổ hợp những tiếng trên cơ sở hoà phối ngữ âm cho ta những từ láy (còn gọi là từ lấp láy, từ láy âm).

Từ láy tiếng thienmaonline.vnệt có độ dài tối thiểu là hai tiếng, tối đa là bốn tiếng và còn có loại ba tiếng. Tuy nhiên, loại lần thứ nhất là loại tiêu biểu nhất cho từ láy và phương thức láy của tiếng thienmaonline.vnệt.

Một từ sẽ được coi là từ láy lúc những yếu tố được cấu tạo nên chúng có thành phần ngữ âm được lặp lại; nhưng vừa có lặp (còn gọi là điệp) vừa có chuyển đổi (còn gọi là đối). Ví dụ: đỏ đắn: điệp ở âm đầu, đối ở phần vần. Vì thế, nếu chỉ có điệp mà không có đối (chẳng hạn như: người người, nhà nhà, ngành ngành… thì ta có dạng láy của từ chứ không phải là từ láy. Kết hợp tiêu chí về số lượng tiếng với cách láy, hoàn toàn có thể phân loại từ láy như sau:

Từ láy gồm hai tiếng (cũng gọi là từ láy đôi) có những dạng được cấu tạo sau:

Láy hoàn toàn. Gọi là láy hoàn toàn nhưng thực ra bộ mặt ngữ âm của hai thành tố (hai tiếng) không hoàn toàn trùng khít nhau, chỉ có điều là phần đối của chúng rất nhỏ làm cho người ta vẫn nhận ra được hình dạng của yếu tố gốc trong yếu tố được gọi là yếu tố láy. hoàn toàn có thể chia những từ láy hoàn toàn thành ba lớp nhỏ hơn:

BẰNG TRẮC Ngang (1) Hỏi (4) Sắc (5) Huyền (2) Ngã (3) Nặng (6) m – p    ng – c n – t    nh – ch

Láy bộ phận. Những từ láy nào chỉ có điệp ở phần âm đầu, hoặc điệp ở phần vần thì được gọi là láy bộ phận. Căn cứ vào đó, hoàn toàn có thể chia từ láy bộ phận thành hai lớp.

Từ láy ba và bốn tiếng được được cấu tạo thông qua cơ chế được cấu tạo từ láy hai tiếng. Tuy vậy, từ láy ba tiếng dựa trên cơ chế láy hoàn toàn, còn từ láy bốn lại dựa trên cơ chế láy bộ phận là chủ yếu. Ví dụ: khít khìn khịt, sát sàn sạt, dửng dừng dưng, trơ trờ trờ… đủng đà đủng đỉnh, lếch tha lếch thếch, linh tinh lang tang, vội vội vàng vàng…

Trên thực tế, số lượng từ láy 3 tiếng và 4 tiếng không nhiều. Mặt khác, hoàn toàn có thể coi chúng chỉ là hệ quả, là bước “tiếp theo” trên cơ chế láy của từ láy hai tiếng mà thôi. Từ láy ba là láy toàn bộ kèm theo sự biến thanh và biến vần (ví dụ: nhũn – nhũn nhùn nhùn; xốp – xốp xồm xộp…). Nhiều lúc ta gặp những “cặp bài trùng” giữa từ láy hai tiếng và ba tiếng như: sát sạt – sát sàn sạt; trụi lủi – trụi thui lủi; nhũn nhùn – nhũn nhùn nhùn; khét lẹt – khét lèn lẹt… Từ láy bốn tiếng thì tình hình được cấu tạo có đa tạp hơn. hoàn toàn có thể là:

vớ vẩn → vớ va vớ vẩn lề mề → lề mà lề mề… hùng hổ → hùng hùng hổ hổ vội vàng → vội vội vàng vàng… nhồm nhoàm → lồm nhồm loàm nhoàm thơ thẩn → lơ thơ lẩn thẩn…

Ngoài ra, còn có một vài từ khác không được cấu tạo theo những cách nêu trên; hoặc từ một từ gốc hoàn toàn có thể được cấu tạo hai từ láy bốn tiếng chứ không phải chỉ có một. Chẳng hạn: bù lu bù loa; bông lông ba la… hoặc bắng nhắng – bắng nha bắng nhắng; bắng nhắng bặng bặng nhặng…

Sự biểu đạt ý nghĩa của từ láy rất phức tạp và rất thú vị, nhất là ở nhiều nhóm từ cùng có khuôn được cấu tạo lại hoàn toàn có thể có những điểm giống nhau nào đó về nghĩa. Điều này cần được tìm hiểu vấn đề riêng tỉ mỉ hơn.

Từ những kiểu từ đã trình bày trên đây, tiếng thienmaonline.vnệt còn có một lớp từ mà người bản ngữ thời nay không thấy giữa những thành tố được cấu tạo (những tiếng) của chúng có quan hệ gì về ngữ âm hoặc ngữ nghĩa. Vì vậy, từ góc độ phân loại, cần tách chúng ra và gọi là cáctừ ngẫu hợp với ngụ ý: những tiếng tổ hợp với nhau ở đây một cách ngẫu nhiên. Lớp từ này hoàn toàn có thể bao gồm:

Bộ phận từ này trong những năm gần đây có xu thế gia tăng do những mối quan hệ quốc tế mở rộng, tạo tình huống cho sự tiếp xúc, vay mượn và du nhập từ ngữ, nhất là trong lĩnh vực thông tin, khoa học và kĩ thuật.

Biến thể của từ

Trong làm việc của mình, một vài từ tiếng thienmaonline.vnệt hoàn toàn có thể có biến động về cấu trúc. Tuy nhiên, cần nói rằng đó không phải là những biến dạng theo nguyên tắc hình thái học như những dạng thức khác nhau của từ trong ngôn ngữ biến hình. Ở đây chúng thường chỉ được coi là dạng lâm thời biến động hoặc dạng “lời nói” của từ. đồng nghĩa với việc, những biến động ấy không đều đặn, không thường xuyên ở tất cả mọi từ. Chúng chỉ lâm thời xảy ra ở một vài từ trong một vài trường hợp sử dụng mà thôi. Đại thể có những dạng biến động như sau:

Biến một từ có cấu trúc to, phức tạp hơn sang cấu trúc nhỏ, tối ưu nhất hơn. Thực chất đây là sự rút gọn một từ dài thành từ ngắn hơn. Ví dụ:

ki-lô-gam → ki lô/ ký lô (ông) cử nhân → (ông) cử (ông) tú tài → (ông) tú

xu thế chuyển đổi này không có tính buộc phải, không đều đặn ở mọi từ, và nhiều lúc chỉ vì lý do tính tiết kiệm trong ngôn ngữ. Không phải ngày nay tiếng thienmaonline.vnệt mới có hiện tượng rút gọn như vậy, mà những cặp từ song song tồn tại giữa một cạnh là từ đa tiết với một cạnh là từ đơn tiết chứng tỏ rằng hiện tượng này đều có từ lâu. Chẳng hạn:

ve ve → ve bươm bướm → bướm đom đóm → đóm (1)

vô vàn tên gọi những tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo, những danh nhân, địa danh… trong tiếng thienmaonline.vnệt ngày nay đã được rút gọn lại như vậy

Đảng Cộng sản thienmaonline.vnệt Nam → Đảng hợp tác xã → hợp

xu thế chuyển đổi một từ tối ưu nhất thành một từ có cấu trúc phức tạp hơn, trong tiếng thienmaonline.vnệt thời nay không thấy có. Rất hoàn toàn có thể vì nó trái với nguyên tắc tính tiết kiệm mà người sử dụng ngôn ngữ thường xuyên phải tính đến.

Lâm thời phá vỡ cấu trúc của từ, phân bố lại yếu tố tạo từ với những yếu tố khác ngoài từ chen vào. Ví dụ:

khổ sở → lo khổ lo sở ngặt nghẽo → cười ngặt cười nghẽo danh lợi

+ ham chuộng

→ ham danh chuộng lợi

Sự chuyển đổi theo kiểu này rất phổ biến, nhằm nhiều mục đích. Cũng có lúc người nói, với dụng ý ít nhiều mang tính chơi chữ, đã phá vỡ cấu trúc từ giúp người sử dụng yếu tố tạo từ với tư cách như một từ. Ví dụ:

tìm hiểu → tìm mà không hiểu đánh đổ → đánh mãi mà không đổ…

(1) Đồng không con đóm lập loè (Tản Đà)

tìm hiểu thêm

thường xuyên mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.